Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 9

Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je begint de les met het herhalen van het aftrekken tot en met 1000 met honderdtaloverschrijding. Beweeg het zoekveld over het scherm om sommen en uitkomsten te vinden. Laat de leerlingen de sommen opschrijven en uitrekenen. Er zijn 4 sommen te vinden.

Wanneer ga je door het honderdtal?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te vermenigvuldigen erachter kunt komen hoeveel geld je in totaal hebt.

Instructie

Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 9
Je herhaalt dat je bij compenseren rekent met een teveel. Compenseren betekent dat je een getal rond maakt. Bij compenseren wordt er eerst een hoeveelheid bij gedaan en later er weer vanaf gehaald. Er wordt dus eerst met een teveel gerekend. De strategie compenseren wordt gebruikt bij het vermenigvuldigen wanneer het tweede getal dicht bij een tienvoud ligt. Je gaat eerst kijken welk tienvoud het dichtst in de buurt ligt van het grootste getal. Dit getal verander je in een tienvoud. Reken de vermenigvuldiging met het tienvoud uit. Daarna kijk je hoeveel er te veel is bij gedaan, dat haal je van de uitkomst af.
Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 9
Leg uit dat je bij vermenigvuldigen de strategie splitsen kunt gebruiken. Splitsen betekent dat je een getal verdeelt. Bij splitsen wordt het getal met tientallen en eenheden gesplitst. De strategie splitsen wordt gebruikt bij het vermenigvuldigen wanneer een van de twee getallen groter is dan 10. Je splits getal in tientallen en eenheden. Daarna maak je 2 nieuwe vermenigvuldigingen: de eerste vermenigvuldiging met de tientallen en de tweede vermenigvuldiging met de eenheden. Tel als laatste de uitkomsten van de vermenigvuldigingen bij elkaar op.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het kiezen welke strategie je kunt gebruiken, het vermenigvuldigen en de verhaalsommen.

Bedenk een som waarbij je moet compenseren en een som waarbij je moet splitsen.
Pas de getallen in de verhaalsom aan, zodat je de som met de andere strategie kunt uitrekenen.

Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 9
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt vermenigvuldigen via compenseren en splitsen door te vragen welke strategie ze gebruikt hebben om de 2 sommen uit te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Je herhaalt dat er bij de strategie compenseren er eerst een hoeveelheid bij wordt gedaan en later er weer vanaf wordt gehaald. Bij de strategie splitsen splits je het grootste getal in tientallen en eenheden. Laat de leerlingen daarna oefenen met het vermenigvuldigen en de verhaalsommen.

Kunnen beide strategieën gebruikt worden om de laatste verhaalsom uit te rekenen? Waarom wel of waarom niet?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 6 × 34 uit te rekenen. Daarna werpen de leerlingen de 3 dobbelstenen en schrijven de getallen op de lijnen. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!