Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 8

Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het vermenigvuldigen met een tienvoud. Sleep de keersom naar de juiste afbeelding. Laat de leerlingen de sommen opschrijven en uitrekenen.

Uit welke 2 delen bestaat een keersom? (Het aantal groepjes en het aantal per groep.)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te vermenigvuldigen erachter kunt komen hoeveel mensen er per dag vervoerd worden op de boot.

Instructie

Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 8
Leg uit dat je bij vermenigvuldigen de strategie compenseren kunt gebruiken. Compenseren betekent dat je een getal rond maakt. Bij compenseren wordt er eerst een hoeveelheid bij gedaan en later er weer vanaf gehaald. Er wordt dus eerst met een teveel gerekend. De strategie compenseren wordt gebruikt bij het vermenigvuldigen wanneer het tweede getal dicht bij een tienvoud ligt.

Waarom wordt er een hoeveelheid afgehaald?
Welke andere strategie kun je gebruiken om deze som mee uit te rekenen?

Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 8
Je legt uit dat er bij compenseren eerst een hoeveelheid bij wordt gedaan en later weer vanaf wordt gehaald. Je gaat eerst kijken welk tienvoud het dichtst in de buurt ligt van het grootste getal. Dit getal verander je in een tienvoud. Reken de vermenigvuldiging met het tienvoud uit. Daarna kijk je hoeveel er te veel is bij gedaan, dat haal je van de uitkomst af.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het afronden van getallen en het vermenigvuldigen via compenseren.

Stel dat de 38 verandert in 39, hoeveel moet je er dan vanaf halen?
Bedenk een andere som waarbij je deze strategie kunt gebruiken.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt vermenigvuldigen via compenseren door te vragen welke stappen ze zetten om de uitkomst te controleren.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 8
Leg uit dat wanneer je afrondt naar een tienvoud het laatste cijfer een 0 is. Laat de leerlingen daarna oefenen met het afronden van getallen.
Je herhaalt dat er bij compenseren eerst een hoeveelheid bij wordt gedaan en later weer vanaf wordt gehaald. Je gaat eerst kijken welk tienvoud het dichtst in de buurt ligt van het grootste getal. Dit getal verander je in een tienvoud. Reken de vermenigvuldiging met het tienvoud uit. Daarna kijk je hoeveel er te veel is bij gedaan, dat haal je van de uitkomst af. Oefen daarna met het vermenigvuldigen via compenseren.

Waaraan zie je dat je de strategie compenseren kunt gebruiken?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 6 × 19 uit te rekenen. Daarna spelen de leerlingen het spel drie op een rij. Verdeel de leerlingen in 2 groepen. Laat de leerlingen om de beurt een som kiezen en uitrekenen. Wanneer de som is uitgerekend, schuiven ze een blauw of oranje fiche naar die som.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!