Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 6

Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de tafels van 1 tot en met 10. Laat de leerlingen de vlekkensommen opschrijven en uitrekenen. Sleep de vlekken weg om de uitkomst te controleren.

Hoe kun je de som 4 × … = 32 uitrekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te delen erachter kunt komen hoeveel ballonnen elk kind krijgt.

Instructie

Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 6
Legt uit dat je bij een deelsom een totaal hebt dat je eerlijk moet verdelen over een hoeveelheid. Een deelsom bestaat uit 3 delen:
- Het deeltal: het totaal dat je gaat verdelen.
- Een deler: de hoeveelheid waar je het over gaat verdelen.
- Een uitkomst: de hoeveelheid die elke deler krijgt.
Wanneer je eerlijk verdeelt, krijgt iedereen evenveel.

Bedenk een situatie waarbij je deelt. Geef ook aan wat het deeltal, de deler en de uitkomst is.
Welke overeenkomsten en verschillen zie je tussen de deeltafels en de tafels?

Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 6
Je legt uit dat delen het omgekeerde van vermenigvuldigen is. De getallen staan in een andere volgorde.
- Bij delen deel je het totaal door het aantal groepjes. Je wilt het aantal per groep weten.
- Bij vermenigvuldigen vermenigvuldig je het aantal per groep met het aantal groepjes. Je wilt het totaal weten.
Wanneer je gaat delen kun je zoeken in de bijpassende tafel, daarom heten deze sommen ook wel deeltafels.
Leg uit dat het tweede getal, het aantal groepjes, aangeeft in welke tafel je gaat zoeken. Daarna zoek je in de tafel de tafelsom die erbij past.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met de tafelsom bij de deelsom vinden en het delen.

Leg uit waarom de deelsom 30 plus: Licht toe of je altijd alles eerlijk kunt verdelen. Wanneer wel en wanneer niet?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt delen door te vragen welke deelsom bij de afbeelding hoort.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je bij een deelsom een totaal hebt dat je eerlijk moet verdelen over een hoeveelheid. Een deelsommen bestaat uit 3 delen:
- Het deeltal: het totaal dat je gaat verdelen.
- Een deler: de hoeveelheid waar je het over gaat verdelen.
- Een uitkomst: de hoeveelheid die elke deler krijgt.
Wanneer je eerlijk verdeelt, krijgt iedereen evenveel. Sleep de appels naar de kruiwagens.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het delen. Geef de leerlingen ook voorwerpen uit de klas zoals schriften, potloden en lijm om de deelsommen neer te kunnen leggen en de voorwerpen te kunnen verdelen.

Welke deelsom hoort bij de keersom 6 × 8 = 48?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze moet zetten om de som 42 : 6 uit te rekenen. Daarna spelen de leerlingen het spel bingo. Laat de leerlingen 9 vakjes maken en 9 deelsommen opschrijven. Wanneer de uitkomst van een deelsom wordt gedraaid, kruisen ze die som door.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!