Groep 5, Blok 5, Week 3, Les 12

Groep 5, Blok 5, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het aflezen van de digitale klok met hele uren, halve uren en kwartieren. Laat de leerlingen de geschreven tijd naar de juiste digitale klok slepen.

Hoe kun je op een digitale klok zien of het ochtend of avond is?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door de analoge klok aan de digitale klok te koppelen erachter kunt komen of het restaurant al open is.

Instructie

Je herhaalt dat je 10 en 5 minuten kunt aflezen op de analoge klok. Je kunt 5 of 10 minuten voor en over het hele uur hebben of 5 en 10 minuten voor en over het halve uur. Bespreek de positie van de wijzers.
Groep 5, Blok 5, Week 3, Les 12
Je legt uit dat je ook 10 en 5 minuten kunt aflezen op de digitale klok.
- Bij 5 minuten voor het hele uur staan de twee getallen achter de dubbele punt op 55 en bij 5 minuten over het hele uur op 05. Bij 5 minuten voor het halve uur staan de twee getallen achter de dubbele punt op 25 en bij 5 minuten over het halve uur op 35.
- Bij 10 minuten voor het hele uur staan de twee getallen achter de dubbele punt op 50 en bij 10 minuten over het hele uur op 10. Bij 10 minuten voor het halve uur staan de twee getallen achter de dubbele punt op 20 en bij 10 minuten over het halve uur op 40.
Belangrijk hierbij is dat de leerlingen weten dat er in een uur 60 minuten zitten en in een half uur 30 minuten. Bij 5 en 10 minuten over het hele uur staan de twee getallen voor de dubbele punt op het uur dat is geweest. Bij de 5 en 10 minuten voor het hele uur, voor half en over half noem je het getal van het hele uur wat komen gaat.
Leg uit dat een dag 24 uur heeft. Op digitale klokken gebruik je lage en hoge tijden om de ochtend, middag, avond en nacht te kunnen onderscheiden. Je telt bij een digitale klok verder na 12 uur in de middag en vanaf 12 uur ‘s nachts begin je opnieuw met tellen bij 00:00. De lage uren zijn van 00:00 tot en met 12:00. Deze getallen zijn hetzelfde als bij de analoge klokken.
Groep 5, Blok 5, Week 3, Les 12
De hoge uren zijn 12:00 tot en met 00:00. Als je de analoge tijd weet en je wilt de hoge digitale tijd weten, dan tel je er 12 uur bij op. Bij hoge tijden op de digitale klok trek je er 12 uur af om de analoge tijd te krijgen.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het koppelen van de analoge klok aan de digitale klok en de klokken gelijk zetten.

Teken een tijd op een analoge klok, teken daarnaast de digitale tijd. Welke stappen heb je gezet om de klokken te koppelen?
Waarom wordt er om 12 uur ‘s nachts opnieuw begonnen met tellen vanaf 00:00?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je de analoge klok kunt koppelen aan de digitale klok door te vragen wat er op de vraagtekens komt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Je herhaalt dat een dag 24 uur heeft. De lage uren zijn van 00:00 tot en met 12:00 deze getallen zijn hetzelfde als bij de analoge klokken. De hoge uren zijn 12:00 tot en met 00:00. Als je de analoge tijd weet en je wilt de hoge digitale tijd weten dan tel je er 12 uur bij op. Bij hoge tijden op de digitale klok haal je er 12 uur af om de analoge tijd te krijgen. Laat de leerlingen daarna oefenen met het koppelen van de analoge klok aan de digitale klok en de digitale klok zetten.

Hoe bereken je de hoge tijd op de digitale klok als je de analoge tijd weet?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen waarom 5 en 10 over … makkelijk te onthouden zijn op de digitale klok. Daarna spelen de leerlingen het spel klokkijkwedstrijd. Verdeel de leerlingen in 2 teams. Laat steeds 4 leerlingen de tijd verzetten. Het team dat het snelst goed antwoord geeft, gaat achterin de rij staan en de ander 2 leerlingen gaan zitten op hun plek.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!