Groep 5, Blok 5, Week 1, Les 4

Groep 5, Blok 5, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het tellen met sprongen van 10 en 100 tot en met 1000. Draai aan de draaischijven en klik op de husselknop. Laat de leerlingen tellen vanaf verschillende getallen met sprongen van 10 of 100.

Hoeveel sprongen van 100 maak je vanaf het getal 183 naar 683?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door op te tellen erachter kunt komen hoeveel gram suiker je bij elkaar hebt.

Instructie

Groep 5, Blok 5, Week 1, Les 4
Je herhaalt hoe je getallen optelt via de strategie rijgen met en zonder de getallenlijn.
- Met getallenlijn: Zet het eerste getal vooraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Tel daarna deze in sprongen bij het eerste getal op. Splits de tientallen nog een keer, zodat je eerst op de getallenlijn rijgt tot het honderdvoud en daarna verder door het honderdvoud.
- Zonder getallenlijn: Splits het tweede getal ook in honderdtallen, tientallen en eenheden. Tel vervolgens de honderdtallen bij het eerste getal op. Tel daarna de tientallen en als laatste de eenheden bij de uitkomst op. De tientallen die het honderdtal overschrijden kunnen nog een keer worden gesplitst, zodat je eerst rijgt tot het honderdvoud en daarna verder door het honderdvoud.
Groep 5, Blok 5, Week 1, Les 4
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het optellen via rijgen met en zonder de getallenlijn en de verhaalsommen.

Bedenk zelf een verhaalsom waarbij je optelt via rijgen.
Op de derde dag komen er 221 mensen in de winkel. Hoeveel mensen zijn er in de afgelopen 3 dagen in de winkel geweest?

Groep 5, Blok 5, Week 1, Les 4
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt optellen via rijgen bij een verhaalsom door te vragen wat er fout gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal stap voor stap hoe je optelt via rijgen zonder de getallenlijn. Splits de tientallen nog een keer, zodat je eerst rijgt tot het honderdvoud en daarna verder door het honderdvoud. Laat de leerlingen daarna oefenen met het rijgen zonder de getallenlijn en de verhaalsommen.

Met welke strategie heb je de verhaalsommen uitgerekend?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de uitkomst te controleren. Daarna spelen de leerlingen het spel levend memory. Laat 2 leerlingen naar de gang gaan. De overige leerlingen vormen nu tweetallen. Ze bedenken een optelsom tot en met 1000 en boven de 100. De ene leerling is de som en de andere leerling de uitkomst. Haal de 2 leerlingen terug van de gang en laat ze raden welke leerlingen bij elkaar horen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!