Groep 5, Blok 4, Week 1, Les 2

Groep 5, Blok 4, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het vermenigvuldigen met een tienvoud via de nulregel. Laat de leerlingen in tweetallen op elkaars rug een vermenigvuldiging met een tienvoud schrijven. De leerling moet raden welke vermenigvuldiging er is geschreven en de vermenigvuldiging uitrekenen door de nul weg te denken.

Hoe maak je de hulpsom?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te vermenigvuldigen erachter kunt komen hoeveel puntenslijpers je in totaal hebt.

Instructie

Groep 5, Blok 4, Week 1, Les 2
Je herhaalt dat je bij vermenigvuldigen de strategie splitsen kunt gebruiken. Deze strategie wordt gebruikt wanneer een van de twee getallen groter is dan 10. Splitsen betekent dat je een getal verdeelt. Bij splitsen wordt het getal met tientallen en eenheden gesplitst. Daarmee maak je 2 nieuwe vermenigvuldigingen: de eerste vermenigvuldiging met de tientallen en de tweede vermenigvuldiging met de eenheden. Tel als laatste de uitkomsten van de vermenigvuldigingen bij elkaar op.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het splitsen.

Welke vermenigvuldigingen krijg je na de splitsing van 4 × 81?
Wat gebeurt er met de uitkomst als in de som een extra nul staat achter 81?

Groep 5, Blok 4, Week 1, Les 2
Je legt uit dat je vermenigvuldigingen met een tienvoud handig kunt uitrekenen door de 0 weg te denken. Wanneer een van de twee getallen een tienvoud is, dan denk je de 0 van het tienvoud weg. Nadat je de som zonder 0 hebt opgelost, plaats je een 0 achter het totaal van de vermenigvuldiging met het tienvoud. Leg uit dat het getal met het tienvoud en het totaal 10 keer zoveel zijn als de getallen zonder de nullen.
Oefen daarna met het vermenigvuldigen via de nulregel.

Welke hulpsom kun je gebruiken bij de som 6 × 90?
Hoeveel nullen krijgt de uitkomst bij de som 60 × 90?

Groep 5, Blok 4, Week 1, Les 2
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt vermenigvuldigen met een tienvoud door te vragen welke hulpsom ze maken bij de som 6 × 70 = 420.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Je herhaalt dat je vermenigvuldigingen met een tienvoud handig kunt uitrekenen door de 0 weg te denken. Wanneer een van de twee getallen een tienvoud is, dan denk je de 0 van het tienvoud weg. Nadat je de som zonder 0 hebt opgelost, plaats je een 0 achter de uitkomst van de vermenigvuldiging met het tienvoud. Laat dit zien met behulp van MAB-materiaal. Laat de leerlingen daarna oefenen met de hulpsom bij de vermenigvuldiging vinden en het vermenigvuldigen via de nulregel met MAB-materiaal.

Als 1 getal in de som 10 keer zoveel is dan in de hulpsom, hoeveel keer zoveel is de uitkomst dan?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 5 × 29 en de som 4 × 80 uit te rekenen. Daarna zeggen de leerlingen of de vermenigvuldiging met een tienvoud hoger of lager is dan het getal dat erachter staat.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!