Groep 5, Blok 3, Week 2, Les 7

Groep 5, Blok 3, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de tafels van 1 tot en met 10. Laat de leerlingen de vlekkensommen opschrijven en uitrekenen. Sleep de vlekken weg om de uitkomst te controleren.

Welke stappen zet je om 9 × … = 72 uit te rekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te vermenigvuldigen erachter kunt komen hoeveel vliegtuigen er in totaal in 7 dagen landen.

Instructie

Groep 5, Blok 3, Week 2, Les 7
Je herhaalt dat je bij vermenigvuldigen de strategie splitsen kunt gebruiken. De strategie splitsen wordt gebruikt bij het vermenigvuldigen wanneer een van de twee getallen groter is dan 10. Splitsen betekent dat je een getal verdeelt. Bij splitsen wordt het grootste getal gesplitst in tientallen en eenheden. Daarmee maak je 2 nieuwe vermenigvuldigingen: de eerste vermenigvuldiging met de tientallen en de tweede met de eenheden. Tel als laatste de uitkomsten van de vermenigvuldigingen bij elkaar op.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het splitsen van getallen en het vermenigvuldigen via splitsen.

Wat is de laatste stap die je zet om tot de uitkomst van 5 × 65 te komen?
Bedenk een makkelijke en een moeilijke vermenigvuldiging die je splitsend kunt uitrekenen. Wat maakt een som moeilijk?

Laat de leerlingen ook oefenen met het vermenigvuldigen via splitsen zonder afbeeldingen.
Groep 5, Blok 3, Week 2, Les 7
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt vermenigvuldigen via splitsen door te vragen welk kind de meeste en de minste knikkers heeft.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Groep 5, Blok 3, Week 2, Les 7
Herhaal dat splitsen betekent dat je een getal verdeelt. De strategie splitsen wordt gebruikt bij het vermenigvuldigen wanneer een van de twee getallen groter is dan 10. Bij splitsen wordt het grootste getal gesplitst in tientallen en eenheden. Daarna maak je 2 nieuwe vermenigvuldigingen: de eerste vermenigvuldiging met de tientallen en de tweede met de eenheden. Laat dit zien aan de hand van MAB-materiaal. Tel als laatste de uitkomsten van de vermenigvuldigingen bij elkaar op. Laat de leerlingen daarna oefenen met het splitsen met en zonder MAB-materiaal. Laat de leerlingen het aantal groepjes en het aantal per groep met MAB-materiaal neerleggen.

Welke vermenigvuldigingen krijg je na het splitsen van de som 3 × 98?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 5 × 63 uit te rekenen. Daarna maken de leerlingen de rekenslang af door de sommen uit te rekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!