Groep 5, Blok 3, Week 2, Les 6

Groep 5, Blok 3, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het vermenigvuldigen met een tienvoud. Laat de leerlingen de vaarroute volgen en de vermenigvuldigingen uitrekenen.

Wat hebben deze vermenigvuldigingen met elkaar gemeen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te vermenigvuldigen erachter kunt komen hoeveel bladeren er in totaal van de bomen zijn afgevallen.

Instructie

Groep 5, Blok 3, Week 2, Les 6
Leg uit dat je bij vermenigvuldigen de strategie splitsen kunt gebruiken. Splitsen betekent dat je een getal verdeelt. Bij splitsen wordt het grootste getal gesplitst in tientallen en eenheden. De strategie splitsen wordt gebruikt bij het vermenigvuldigen wanneer een van de twee getallen groter is dan 10.

Welk getal wordt er gesplitst bij de strategie splitsen? (Het grootste getal wordt gesplitst.)
Leg uit waarom het handig is om de strategie splitsen te gebruiken bij vermenigvuldigingen met een getal groter dan 10.

Groep 5, Blok 3, Week 2, Les 6
Je legt uit dat je bij splitsen het grootste getal splitst in tientallen en eenheden. Daarna maak je 2 nieuwe vermenigvuldigingen: de eerste vermenigvuldiging met de tientallen en de tweede met de eenheden. Tel als laatste de uitkomsten van de vermenigvuldigingen bij elkaar op.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het splitsen van getallen en het vermenigvuldigen via splitsen.

Leg uit waarom je de uitkomsten van de 2 vermenigvuldigingen bij elkaar optelt.
Hoe kun je de som 2 × 29 op een andere manier uitrekenen? (Bijvoorbeeld: via compenseren 2 × 30.)

Oefen daarna met het invullen van de tabel en de verhaalsommen. De bovenste tabel is bedoeld als uitleg en de onderste tabel moet worden ingevuld.
Groep 5, Blok 3, Week 2, Les 6
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt vermenigvuldigen via splitsen door te vragen wat er op de vraagtekens komt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat splitsen betekent dat je een getal verdeelt. De strategie splitsen wordt gebruikt bij het vermenigvuldigen wanneer een van de twee getallen groter is dan 10. Bij splitsen wordt het grootste getal gesplitst in tientallen en eenheden. Daarna maak je 2 nieuwe vermenigvuldigingen: de eerste vermenigvuldiging met de tientallen en de tweede met de eenheden. Laat dit zien met behulp van MAB-materiaal. Tel als laatste de uitkomsten van de vermenigvuldigingen bij elkaar op. Laat de leerlingen daarna oefenen met het splitsen met MAB-materiaal. Laat de leerlingen het aantal groepjes en het aantal per groep met MAB-materiaal neerleggen.

In welk getal splits je 47?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welk getal ze splitsen in de som 3 × 98. Vraag ook waarin ze het getal splitsen. Daarna maken de leerlingen een vermenigvuldiging door op een rood en een groen kaartje te klikken. Met de 2 getallen maken ze een vermenigvuldiging.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!