Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 4

Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het aftrekken tot en met 100 vanaf een tienvoud. Laat de leerlingen de aftreksommen uitrekenen en de objecten naar de juist plaats slepen.

Beginnen de sommen met de eenheden, tienvouden of honderdvouden?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door af te trekken erachter kunt komen hoeveel geld je overhoudt wanneer je een step koopt.

Instructie

Herhaal dat je kunt aftrekken via rijgen met en zonder getallenlijn.
- Zet het eerste getal achteraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Trek daarna deze in sprongen van het eerste getal af. Splits de tientallen nog een keer, zodat je eerst op de getallenlijn rijgt tot het honderdtal en daarna verder door het honderdtal.
- Splits het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Trek vervolgens de honderdtallen van het eerste getal af. Trek daarna de tientallen en als laatste de eenheden van de uitkomst af. De tientallen die door het honderdtal gaan kunnen nog een keer worden gesplitst, zodat je eerst rijgt tot het honderdtal en daarna verder door het honderdtal.
Je herhaalt daarnaast dat je door het honderdtal gaat wanneer je een sprong van het ene honderdtal naar het andere honderdtal maakt. Je gaat een honderdvoud voorbij.
Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 4
Leg uit dat je ook getallen kunt aftrekken via de nulregel. Bij de nulregel maak je gebruik van een hulpsom. De hulpsom heeft kleinere getallen waarmee je handiger kunt rekenen.
- Wanneer de 2 getallen tienvouden zijn, dan denk je de nullen van de tienvouden weg. Een tienvoud is een groepje van 10. Het eindigt altijd op 0. De som die je krijgt, is de hulpsom. Wanneer je de hulpsom hebt opgelost, plaats je een 0 achter de uitkomst van de som. Als beide getallen in de som een 0 hebben, dan heeft de uitkomst ook een 0.
- Wanneer de 2 getallen honderdvouden zijn, dan denk je de nullen van de honderdvouden weg. Een honderdvoud is een groepje van 100. Het eindigt altijd op 00. De som die je krijgt, is de hulpsom. Wanneer je de hulpsom hebt opgelost, plaats je 2 nullen achter de uitkomst van de som. Als beide getallen in de som 2 nullen hebben, dan heeft ook de uitkomst 2 nullen.
Je herhaalt dat de getallen met de tienvouden en de uitkomst 10 keer zoveel zijn als de getallen in de hulpsom. De getallen met de honderdvouden en de uitkomst zijn 100 keer zoveel als de getallen in de hulpsom.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met de hulpsom bij de aftreksom vinden en het aftrekken via rijgen.

Bij wat voor sommen kun je gebruik maken van de nulregel?
Bedenk een andere strategie om deze som 224 - 185 mee uit te rekenen.

Oefen daarna met de verhaalsommen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt aftrekken via de nulregel door te vragen welke stappen ze zetten om de som 900 - 400 = 500 uit te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 4
Herhaal dat wanneer de 2 getallen tienvouden of honderdvouden zijn, je de nullen wegdenkt. De som die je krijgt, is de hulpsom. Wanneer je de hulpsom hebt opgelost, plaats je een 0 of 2 nullen achter de uitkomst van de som. Laat de leerlingen daarna oefenen met de hulpsom bij de aftreksom vinden en het aftrekken via de nulregel met MAB-materiaal.

Wat is de hulpsom van de som 50 - 40?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoeveel nullen de uitkomst krijgt bij de som 800 - 300. Daarna bedenken de leerlingen een verhaal bij de som 465 - 291. Laat een paar leerlingen het verhaal voorlezen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!