Groep 5, Blok 2, Week 1, Les 1

Groep 5, Blok 2, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het tellen met sprongen van 10 en 100 tot en met 1000. Laat de leerlingen tellen met sprongen van 10 bij het konijn en sprongen van 100 bij de kangoeroe. Schrijf de getelde getallen in de hokjes.

Welk cijfer verandert er als je een sprong van 100 maakt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door de buurhonderdvouden te kennen erachter kunt komen op welke parkeerplaats de auto staat geparkeerd.

Instructie

Je legt uit dat honderdvouden groepjes van 100 zijn. Een honderdvoud bestaat uit 1 of meer groepjes van 100. Het eindigt altijd op 00. De buurhonderdvouden zijn de honderdvouden waar een getal tussen ligt. Bij elk getal boven de 100 staat er een buurhonderdvoud voor en een buurhonderdvoud achter.

Waaraan herken je de buurhonderdvouden?
Bedenk een getal dat tussen de buurhonderdvouden 900 en 1000 ligt.

Groep 5, Blok 2, Week 1, Les 1
Door getallen boven de 100 te splitsen in honderdvouden, tienvouden en eenheden kun je de buurhonderdvouden vinden. Het eerste buurhonderdvoud is gelijk aan het honderdvoud van het getal. Vervolgens ga je op zoek naar het tweede buurhonderdvoud. Het getal dat je hebt gesplitst is nog niet bij het volgende honderdvoud. Bedenk dan welk honderdvoud er na het honderdvoud van het getal ligt. Ook kun je het tweede buurhonderdvoud vinden door het getal globaal te plaatsen op de getallenlijn.
Leg uit dat je getallen globaal op de getallenlijn kunt plaatsen.
1. Kijk naar de getallenlijn. De getallenlijn loopt van 0 tot en met 1000.
2. Zoek het midden van de getallenlijn. Zet daar een streep met het getal 500. Precies in het midden van 0 en 1000 ligt 500.
3. Bedenk dan tussen welke honderdvouden het getal ligt en waar de strepen van de honderdvouden ongeveer staan. Wanneer je het getal splitst weet je het buurhonderdvoud dat voor het getal komt.
4. Zet dan het getal waar het ongeveer hoort. Je hoeft het niet precies op de juiste plaats te zetten.
5. De buurhonderdvouden vind je door te kijken welke honderdvouden voor en achter het getal staan.
Groep 5, Blok 2, Week 1, Les 1
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met de buurhonderdvouden en het globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn. De leerlingen mogen, bij het globaal plaatsen van getallen, 50 onder en 50 boven het exacte getal zitten.

Hoe bepaal je wat het buurhonderdvoud is dat achter het getal 190 ligt?
Wat zijn de buurhonderdvouden van het getal 1781?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je de buurhonderdvouden kunt vinden door te vragen wat de buurhonderdvouden van 578 zijn.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Je herhaalt dat honderdvouden groepjes van 100 zijn. Een honderdvoud bestaat uit 1 of meer groepjes van 100. Bij MAB-materiaal is een groepje van 100 een honderd blok. Het eindigt altijd op 00. De buurhonderdvouden zijn de honderdvouden waar een getal tussen ligt. Bij elk getal staat er een buurhonderdvoud voor en een buurhonderdvoud achter. Laat de leerlingen daarna oefenen met de buurhonderdvouden.

Naar welk cijfer kijk je om te bepalen wat het buurhonderdvoud is dat voor het getal ligt?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat er fout gaat. Daarna tekenen de leerlingen op elkaars rug een getal tot en met 1000. Maak tweetallen en laat een leerling een getal kiezen. Het getal tekent de leerling op de rug van de andere leerling. De andere leerling moet dan raden welk getal er op de rug is getekend. De leerling benoemt de buurhonderdvouden van dit getal. Daarna wisselen ze.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!