Groep 5, Blok 1, Week 2, Les 9

Groep 5, Blok 1, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de tafels van 1 tot en met 10. Laat de leerlingen de tafelsommen op de dominostenen uitrekenen.

Welke som kies je, 5 × 3 of 3 × 5? Waarom?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te vermenigvuldigen erachter kunt komen hoeveel poten de spinnen in totaal hebben.

Instructie

Groep 5, Blok 1, Week 2, Les 9
Herhaal dat tafelsommen uit 3 delen bestaan: het aantal groepjes of rijen, het aantal per groep of rij en het totaal. Bij vermenigvuldigen reken je uit hoeveel je in totaal hebt als je een aantal keer een hoeveelheid hebt. Het aantal groepjes keer het aantal per groep noteer je met het ×-teken. Er zijn verschillende strategieën om tafelsommen uit te rekenen:
- Herhaald optellen: Je telt dezelfde hoeveelheid een aantal keren bij elkaar op. Er komt dus steeds dezelfde hoeveelheid bij.
- Wisseleigenschap: Als je de getallen van de tafelsom omkeert, blijft de uitkomst hetzelfde.
- 1 meer of minder: Als je een som weet, dan kun je 1 keer het aantal van de tafel erbij optellen of ervan aftrekken.
- Dubbelen en halveren: Wanneer het aantal groepjes of het aantal per groep verdubbelt, verdubbelt ook de uitkomst. De uitkomst komt er nog een keer bij en wordt dus verdubbeld. Je krijgt altijd 2 keer de hoeveelheid. Wanneer het aantal groepjes of het aantal per groep halveert, halveert ook de uitkomst. De uitkomst wordt gedeeld door 2. Je krijgt dan de helft van de hoeveelheid van wat je had.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het kiezen van de juiste strategie bij de tafelsommen.

Hoe verschillen de strategieën van elkaar? Bedenk een som waarbij je gebruikmaakt van de 1 meer of minder strategie en een som waarbij je kunt dubbelen of halveren.
Bedenk een som waarbij je 1 meer en dubbelen beide kunt gebruiken. (Bijvoorbeeld: 4 × 7.)

Groep 5, Blok 1, Week 2, Les 9
Je legt uit dat bij de tafel van 9 er steeds 9 bijkomen. Je hebt een aantal keer 9.
Oefen daarna met het uitrekenen van de tafelsommen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt vermenigvuldigen door te vragen welke strategie ze het handigst vinden om te gebruiken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat er verschillende strategieën zijn die je kunt gebruiken bij de tafels, herhaald optellen, wisseleigenschap, 1 meer of minder, dubbelen en halveren. Laat de leerlingen daarna oefenen met de tafelsommen met blokjes. Laat ze in tweetallen een tafelsom bedenken en neerleggen met blokjes of geef een uitkomst waarbij ze zelf een tafelsom bedenken.

Waaraan zie je welke strategie je kunt gebruiken?

Oefen vervolgens met het uitrekenen van tafelsommen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 9 × 9 uit te rekenen. Daarna spelen de leerlingen het spel juffen. Kies een tafel uit. Laat de leerlingen om de beurt tellen vanaf 1. De getallen uit de gekozen tafel mogen niet genoemd worden. In plaats van het getal wordt het woord ‘juf’ gezegd. Wanneer toch het getal genoemd wordt begin je weer van voor af aan.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!