Groep 5, Blok 1, Week 2, Les 7

Groep 5, Blok 1, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het optellen en aftrekken tot en met 100 met een tienvoud. Speel het spel drie op een rij. Verdeel de leerlingen in 2 groepen. Laat de leerlingen om de beurt een som kiezen en uitrekenen. Wanneer de som is uitgerekend, schuiven ze een blauw of oranje fiche naar die som.

Waarom is het handig om te kunnen optellen en aftrekken?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door op te tellen en af te trekken erachter kunt komen hoeveel geld je in totaal hebt of hoeveel geld je daarvan overhoudt.

Instructie

Groep 5, Blok 1, Week 2, Les 7
Je herhaalt dat je door het tiental gaat wanneer je een sprong van het ene tiental naar een ander tiental maakt. Je komt hierbij langs een tienvoud. Je kunt rijgend optellen en aftrekken. Het eerste getal komt vooraan of achteraan op de getallenlijn te staan. Je splitst het tweede getal in tientallen en eenheden. Tel deze in delen bij het eerste getal op of trek deze in delen van het eerste getal af. Maak eerst een sprong met de tientallen en daarna de eenheden. De eenheden die door het tiental gaan kunnen nog een keer worden gesplitst, zodat je eerst rijgt tot het tienvoud en daarna verder door het tienvoud.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het optellen via rijgen.
Groep 5, Blok 1, Week 2, Les 7
Leg uit dat je kunt optellen en aftrekken via compenseren. Bij compenseren reken je met een rond getal. Je maakt van 1 getal een tienvoud. Kies het getal uit dat het dichtste bij een tienvoud ligt. Bij optellen doe je eerst een hoeveelheid erbij en later haal je deze hoeveelheid er weer vanaf. Bij aftrekken haal je eerst een hoeveelheid ervan af en later tel je deze hoeveelheid er weer bij. Er wordt dus met een te veel gerekend, zodat je handig rekent.
Oefen daarna met het optellen en aftrekken via de strategie compenseren.

Welk getal maak je rond in de som 43 + 18? Waarom dit getal?
Welk getal maak je rond in de som 148 + 123? In welk getal verander je het?

Groep 5, Blok 1, Week 2, Les 7
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt aftrekken via rijgen en compenseren door te vragen welke strategie ze gebruikt hebben om de som uit te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Je herhaalt dat je bij compenseren rekent met een rond getal. Kies het getal uit dat het dichtste bij een tienvoud ligt. Bij optellen doe je eerst een hoeveelheid erbij en later haal je deze hoeveelheid er weer vanaf. Bij aftrekken haal je eerst een hoeveelheid ervan af en later tel je deze hoeveelheid er weer bij. Laat de leerlingen daarna oefenen met het bepalen naar welk tienvoud ze gaan en het optellen en aftrekken via compenseren.

Wat is de laatste stap als je optelt via compenseren? (Je haalt de hoeveelheid er vanaf die je teveel erbij hebt opgeteld.)

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 63 + 38 uit te rekenen. Daarna maken de leerlingen een rekentekening bij een zelfbedachte som.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!