Groep 5, Blok 1, Week 2, Les 6

Groep 5, Blok 1, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het optellen tot en met 100 tot een tienvoud. Laat de leerlingen de optelsommen uitrekenen en de code kraken. Bij elke optelsom krijgen de leerlingen een letter waarmee ze een woord kunnen maken. Het woord is topper!

Waaraan herken je een tienvoud?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door op te tellen en af te trekken erachter kunt komen hoeveel eieren je in totaal hebt of hoeveel je er overhoudt.

Instructie

Groep 5, Blok 1, Week 2, Les 6
Je legt uit dat je het tiental overschrijdt wanneer je een sprong van het ene tiental naar het andere tiental maakt. Je komt langs een tienvoud. Bespreek dat tienvouden groepjes van 10 zijn.

Leg uit waarom de som 23 + 8 door het tiental gaat.
Bedenk een som waarbij je door het tiental gaat.

Leg uit dat je rijgend kunt optellen en aftrekken.
- Optellen: Zet het eerste getal vooraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in tientallen en eenheden. Tel deze daarna in sprongen bij het eerste getal op. De eenheden die door het tiental gaan kunnen nog een keer worden gesplitst, zodat je eerst rijgt tot het tienvoud en daarna verder door het tienvoud.
- Aftrekken: Zet het eerste getal uit de som achteraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in tientallen en eenheden. Trek deze daarna in sprongen van het eerste getal af. De eenheden die door het tiental gaan kunnen nog een keer worden gesplitst, zodat je eerst rijgt tot het tienvoud en daarna verder door het tienvoud.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het rijgend optellen en aftrekken.

Leg uit waarom je de eenheden nog een keer kunt splitsen.
Welke andere strategie kun je gebruiken om deze sommen mee uit te rekenen?

Je legt uit dat je kunt aftrekken via aanvullen. Je gaat dan optellen in plaats van aftrekken. Door gebruik te maken van de getallenlijn reken je uit hoeveel je erbij moet doen. De getallen staan bij het optellen in een andere volgorde. Het tweede getal zet je vooraan op de getallenlijn. Je rekent daarna in sprongen naar het eerste getal toe. Het is handig om eerst naar een tienvoud te springen. Als laatste tel je hoeveel je erbij hebt gedaan.
Oefen daarna met het aanvullen op de getallenlijn.

Wanneer gebruik je de strategie aanvullen?
Waarom tel je bij aanvullen op in plaats van af te trekken? (Omdat je uitrekent hoeveel je bij het laagste getal erbij moet doen om tot het hoogste getal in de som te komen.)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt optellen en aftrekken via rijgen door te vragen welke stappen ze zetten om de sommen uit te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Groep 5, Blok 1, Week 2, Les 6
Je herhaalt dat je het tiental overschrijdt wanneer je een sprong van het ene tiental naar het andere tiental maakt. Je kunt rijgend optellen en aftrekken. Het eerste getal komt vooraan of achteraan op de getallenlijn te staan. Je splits het tweede getal in tientallen en eenheden. Tel deze bij het eerste getal op of trek deze van het eerste getal af. Je kunt ook aftrekken door aan te vullen, dan ga je optellen in plaats van aftrekken. Het tweede getal zet je vooraan op de getallenlijn. Je rekent daarna naar het eerste getal toe. Laat de leerlingen daarna oefenen met het rijgen en aanvullen.

Waaraan kun je zien of je de strategie rijgen of aanvullen kunt gebruiken? (Wanneer de getallen dichtbij elkaar liggen kun je aanvullen en anders gebruik je de strategie rijgen.)

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke strategie ze gebruiken om de som 67 - 59 uit te rekenen. Vraag ook waarom ze deze strategie kiezen. Daarna maken de leerlingen de rekenslang af door de sommen uit te rekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!