Groep 4, Blok 9, Week 2, Les 7

Groep 4, Blok 9, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de getallen tot 100 op volgorde te laten slepen van klein naar groot.

Leg uit of je bij het eerste of tweede cijfer uit het getal start wanneer je bepaalt welk getal groter is.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet welke doos meer puntenslijpers bevat, omdat je getallen kunt vergelijken.

Instructie

Screenshots instructie
Leg uit dat je bij het vergelijken van getallen van links naar rechts naar de getallen kijkt. Eerst kijk je naar de honderdtallen. Wanneer deze verschillen weet je gelijk dat het getal met de grootste waarde op de positie van de honderdtallen het grootste getal is. Wanneer de honderdtallen gelijk zijn, kijk je naar de tientallen. Wanneer de tientallen verschillen weet je dat het getal met de grootste waarde op de positie van de tientallen het grootste getal is. Als de tientallen ook gelijk zijn, dan wordt er naar de eenheden gekeken om te kijken welk getal groter is. Leg daarna uit dat een cijfer verschillende waarden kan hebben, afhankelijk van de positie van dit cijfer.
Screenshots instructie
Oefen vervolgens met het bepalen van de waarde van het cijfer in het getal. Daarna wordt bepaald in welk getal het genoemde cijfer het meest waard is. Klik op het getal om het antwoord te controleren.
Screenshots instructie
Hierna wordt er geoefend met het ordenen van getallen. Leg uit dat je eerst naar de honderdtallen, daarna naar de tientallen en als laatst naar de eenheden kijkt om getallen te vergelijken. Sleep de getallen in de vakken.

Waar hoort 438 in de rode reeks?
Noem 4 getallen en zet ze op volgorde.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je getallen vergelijkt door te vragen wat er fout kan zijn gegaan. Laat de leerlingen de fout herstellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe het gegeven getal is opgebouwd door in te gaan op de waarde van de cijfers van het getal. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Herhaal vervolgens hoe je getallen vergelijkt door te vertellen dat je eerst de honderdtallen vergelijkt. Wanneer deze verschillen, kun je gelijk bepalen welk getal groter is. Als de honderdtallen niet verschillen, wordt er naar de tientallen gekeken. Wanneer ook deze niet verschillen, worden de eenheden vergeleken. Licht dit vervolgens toe aan de hand van de gegeven voorbeelden.
Vervolgens laat je de leerlingen de getallen op volgorde slepen van klein naar groot. Leg uit dat je eerst naar de honderdtallen kijkt. Wanneer deze gelijk zijn, wordt er gekeken naar de tientallen. Bij gelijke tientallen wordt er naar de eenheden gekeken.

Noem een getal dat groter is dan 379.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen de leerlingen moeten zetten om getallen met elkaar te vergelijken. Ga specifiek in op de volgorde waarop de cijfers uit de getallen met elkaar vergeleken moeten worden. Daarna laat je de leerlingen om en om een getal op het bord schrijven. De rest van de leerlingen bedenkt waar het getal hoort en beeld de bijpassende houding uit.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!