Groep 4, Blok 8, Week 1, Les 4

Groep 4, Blok 8, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen te laten flitsen door op ‘Flitsen’ te klikken. Er wordt geflitst met aftreksommen met tienvouden.

Als je de eenheid van 46 uit de som 46 - 20 verandert, verandert het tiental van de uitkomst dan ook?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet wat er onder de kattenpootjes moet staan als je weet hoe je vlekkensommen op moet lossen.

Instructie

methodLesson=53409
Herhaal hoe je aftrekt via compenseren. Leg uit dat je dit doet wanneer het af te trekken getal bijna een tienvoud is. Bij aftrekken via compenseren gebruik je een hulpsom. Het tweede getal uit de aftreksom pas je aan naar een tienvoud. Dit tienvoud trek je eerst af en daarna compenseer je door het teveel dat je afgetrokken hebt, op te tellen. Laat de leerlingen hiermee oefenen door ze eerst een hulpsom te laten bedenken en daarna via de getallenlijn af te laten trekken en vervolgens te compenseren.

Leg uit of je met een ander getal moet compenseren als je niet 52 - 38, maar 52 - 28 uitrekent.
Leg uit of je ook kunt compenseren bij een som als 93 - 27.

Daarna oefen je samen met de leerlingen het toepassen van de stappen voor het uitrekenen van een verhaalsom.
Screenshots instructie
Vervolgens leg je uit hoe je vlekkensommen oplost. Leg eerst uit hoe dit moet wanneer de vlek op een getal uit de optelsom staat. Vertel dat je van een optelsom een aftreksom kunt maken door de getallen te wisselen. Bij een optelsom doe je dit door het totaal naar voren te halen en het bekende getal hier vanaf te trekken. Oefen hiermee. Ook leg je uit hoe je achter het getal onder een vlek uit een aftreksom komt. Leg uit dat hier twee verschillende manier voor zijn, afhankelijk van waar de vlek staat. Wanneer de vlek op de eerste plek staat, worden de andere getallen opgeteld omdat het totaal onder de vlek staat. Als het tweede getal onder de vlek staat, wordt de vlek gewisseld met de uitkomst en wordt er dus nog steeds afgetrokken. Oefen hiermee.

Leg uit of er ook een ander getal onder de vlek kan staan.
Leg uit waarom je vlekkensommen waarbij er afgetrokken wordt, verschillend uitrekent wanneer de vlek op een andere plek staat.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je vlekkensommen uitrekent door te vragen of je zeker weet wat er onder de vlekken staat wanneer er 2 vlekken in een som staan. Vraag de leerlingen daarna om een optie te bedenken voor wat er onder de vlekken kan staan.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je aftrekt via compenseren wanneer het af te trekken getal eindigt op een 8 of 9. Je vergroot dit getal tot een tienvoud en trekt het af. Het teveel dat je afgetrokken hebt, tel je vervolgens weer bij de tussenuitkomst op. Laat de leerlingen oefenen met het uitrekenen van aftreksommen via compenseren.

Hoeveel moet je compenseren als je 48 aftrekt?

Daarna oefen je samen met de leerlingen het toepassen van de stappen voor het uitrekenen van een verhaalsom.
Vervolgens herhaal je hoe je vlekkensommen oplost. Leg uit dat je aan de inverse relatie denkt en weet dat je van een optelsom een aftreksom kunt maken en andersom. De getallen uit de som veranderen qua positie en hierbij kijk je of je optelt of aftrekt. Oefen hiermee.

Bedenk een vlekkensom en los deze op.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze vlekkensommen oplossen. Daarna speel je het bordspel. Verdeel de klas in vier teams. Om de beurt werpen ze de dobbelsteen en zetten het aantal stappen met hun pion. Ze rekenen samen een som uit in de kleur van het vak waar ze staan. Laat de andere teams bepalen of de uitkomst klopt en sleep de vlek weg om de uitkomst te controleren. Als de uitkomst goed is, krijgen ze het aantal punten dat ze met de dobbelsteen hebben geworpen. Als de uitkomst fout is, krijgen alle andere teams dit aantal punten. Turf het aantal punten.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!