Groep 4, Blok 8, Week 1, Les 1

Groep 4, Blok 8, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen op te laten tellen met getallen kleiner dan 10. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen en de uitkomsten naar de juiste som slepen.

In hoeveel stappen tel je op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je de handigste strategie kiest om het totaal aantal flesjes water te bepalen.

Instructie

methodLesson=53403
Leg uit dat je bij optellen vaak een getallenlijn gebruikt. Wanneer je optelt via de getallenlijn, zet je het getal waar je iets bij op wilt tellen aan de linkerkant. Bij optellen wordt het altijd meer, je gaat dus in sprongen naar rechts op de getallenlijn.

Welke som hoort er bij deze getallenlijn?
Hoe heet de strategie waarmee er opgeteld is?

Leg uit hoe je rijgend optelt door te vertellen dat je eerst het op te tellen getal moet splitsen. Splits de 59 eerst in tientallen en eenheden. Kijk naar de eenheden van 12, aan de 2 zie je dat je 8 nodig hebt om aan te vullen tot het tiental. Hierdoor weet je dat de 9 moet splitsen in 8 en 1. Tel vervolgens in 3 stappen via de getallenlijn op.
methodLesson=53403
Vervolgens leg je uit dat als je optelt via compenseren, je het tweede getal in de som afrond naar een tienvoud. Bij optellen via compenseren maak je een hulpsom. Het tweede getal in de som pas je aan naar een tienvoud. Dit tienvoud tel je eerst op en daarna compenseer je door het teveel dat je opgeteld had er weer af te trekken. Laat de leerlingen hiermee oefenen door ze eerst een hulpsom te laten bedenken en daarna via de getallenlijn op te tellen en vervolgens te compenseren.
Screenshots instructie

Welke hulpsom gebruik je bij het uitrekenen van 36 + 39?
Bedenk een andere optelsom die je handig via compenseren uit kunt rekenen.

Controleer of de leerlingen begrijpen wanneer compenseren een handige strategie is. Doe dit door te vragen bij welk van de 2 sommen op het digibord compenseren wel en bij welke het geen handige strategie is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal eerst dat je bij optellen op de getallenlijn aan de linkerkant het startgetal moet zetten. Voor elke stap die je zet, teken je een pijl op de getallenlijn. Als je de stap hebt gemaakt, dan reken je ook de tussenuitkomst uit. Bij optellen wordt het altijd meer dan het startgetal.
Daarna licht je toe hoe je optelt via compenseren. Vertel dat je deze strategie toepast wanneer het op te tellen getal bijna een tienvoud is. Het op te tellen getal vergroot je tot een tienvoud. Je moet goed onthouden hoeveel je erbij hebt geteld omdat je dit daarna moet compenseren. Reken de tussenuitkomst uit. Leg uit dat je nu teveel hebt opgeteld. Het teveel dat je opgeteld hebt, haal je van de tussenuitkomst af. Laat de leerlingen eerst oefenen met het bedenken van hulpsommen. Daarna oefenen de leerlingen met het uitrekenen van optelsommen via compenseren.

Waarom moet je eerst optellen en daarna aftrekken?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen of de leerlingen uit kunnen leggen hoe je optelt via compenseren. Speel daarna drie op een rij. Verdeel de klas in twee groepen en kies om en om een leerling die een som uit mag rekenen, hij zegt het antwoord hardop, deze wordt gecontroleerd door de andere groep. Is het antwoord juist, dan mag de leerling een fiche van de kleur van zijn groep op de som leggen. De leerlingen proberen drie op een rij te maken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!