Groep 4, Blok 7, Week 2, Les 6

Groep 4, Blok 7, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen tafelsommen van de tafel van 2, 5 of 10 te laten tekenen. Wijs de leerlingen erop dat er schematisch, met stippen en cirkels, getekend moet worden. Doe eventueel voor hoe de leerlingen een tafelsom kunnen tekenen.

Hoeveel stippen moet je in totaal tekenen als 10 × 10 wilt tekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je de katten handig kunt tellen door hier een keersom van te maken.

Instructie

methodLesson=53093
Leg uit dat een tafel te herkennen is aan het tweede getal van een tafelsom. De naam van de tafel geeft aan hoeveel er in elk groepje zit. Licht specifiek toe dat er bij 0 × 4, 0 glazen met 4 kwasten zijn, je ziet dus niets. De uitkomst is 0.

Noem een som uit de tafel van 7.
Noem de tafel van 2 op.

Screenshots instructie
Daarna leg je uit dat je bij tafels verschillende strategieën toe kunt passen. Wanneer je verdubbelt, wordt het aantal groepjes en dus ook de uitkomst verdubbelt. Als je 2 × 6 verdubbeld, doe je 12 + 12 om de uitkomst van 4 × 6 te berekenen. Oefen hiermee.
Vervolgens leg je uit dat je bij verschillende tafelsommen ook kunt halveren om ze uit te rekenen. Wanneer je halveert, wordt het aantal groepjes en dus ook de uitkomst gehalveerd. Als je 6 × 3 halveert, verdeel je 18 eerlijk over 2, om de uitkomst van 3 × 3 te berekenen. Oefen hiermee.
Hierna oefen je met het uitrekenen van tafelsommen aan de hand van een tafeltabel. Wijs het eerste vakje aan en licht toe dat de tafelsom gevormd wordt door eerst naar links en dan naar boven te kijken, de tafelsom wordt dus 2 × 6. Vul de tabel in. Daarna wordt er geoefend met het vinden van tafels die bij de uitkomst horen. Leg uit dat je hiervoor de tafel op moet noemen. Oefen hiermee.
Screenshots instructie

Noem een uitkomst die bij de tafel van 9 hoort.
Noem een uitkomst en 2 tafels waar die uitkomst in voorkomt.

Controleer of de leerlingen begrijpen wat de 2 strategieën die in deze les aan bod kwamen met elkaar te maken hebben.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je de naam van een tafel herkent aan het tweede cijfer uit een tafelsom. Bepaal bij welke tafel de sommen horen en sleep de sommen naar het juiste vak. Herhaal hoe de verdubbel- en halveerstrategie werkt door het voorbeeld toe te lichten. Oefen met het toepassen van beide strategieën.
Hierna oefen je met het uitrekenen van tafelsommen aan de hand van een tafeltabel. Wijs het eerste vakje aan en licht toe dat de tafelsom gevormd wordt door eerst naar links en dan naar boven te kijken, de som wordt dus 1 × 2. Vervolgens ga je naar het vakje eronder, de som is 2 × 2, dit is het dubbele. Pas de strategie toe en vul de tafel tabel in. Bij de tweede tafeltabel wordt er gerekend via de halveerstrategie.

Welke tafelsom vond je het lastigst om uit te rekenen en waarom?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke strategie er toegepast kan worden bij het uitrekenen van de twee tafelsommen op het digibord. Daarna worden de tafelsommen uitgerekend en wordt er een kanon over de uitkomst gesleept. Als alle tafelsommen goed uitgerekend zijn, ontstaat er een 4.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!