Groep 4, Blok 7, Week 1, Les 4

Groep 4, Blok 7, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen zoveel mogelijk aftreksommen met een tienvoud te laten bedenken. Start de zandloper. Daarna wisselen de leerlingen hun gemaakte aftreksommen uit en worden zoveel mogelijk van de aftreksommen uitgerekend binnen de tijd.

Hoe bedenk je handig veel verschillende sommen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt weten wat er onder de sapvlek staat doordat je weet hoe je vlekkensommen op moet lossen.

Instructie

Screenshots instructie
Herhaal hoe je aftrekt met tientaloverschrijding door te rijgen. Leg uit dat je het tweede getal van de som moet splitsen. Eerst splits je in tientallen en eenheden en daarna kijk je naar de eenheden van het eerste getal om te weten hoe je verder moet splitsen. Trek vervolgens in 3 stappen af. Leg hierna uit dat je de eenheden niet altijd verder uit hoeft te splitsen. Dit zie je aan de eenheden van het eerste getal, is dat getal hoger dan de eenheden van het tweede getal dan hoef je niet een tweede keer te splitsen. Oefen met het aftrekken en laat de leerlingen de stappen op de getallenlijn tekenen.

Hoe vaak moet je 49 splitsen bij 94 - 49?
Noem een som waarbij je in twee stappen rijgend aftrekt.

Daarna licht je het stappenplan van een verhaalsom toe door de aftreksom stap voor stap op te lossen.
Screenshots instructie
Vervolgens leg je uit hoe je vlekkensommen oplost door eerst uit te leggen hoe je dit moet doen wanneer de vlek op een optelsom staat. Vertel dat je van een optelsom een aftreksom kunt maken door de getallen te wisselen. Bij een optelsom doe je dit door het totaal naar voren te halen en het bekende getal hier vanaf te halen. Oefen hiermee. Ook leg je uit hoe je achter het getal onder een vlek uit een aftreksom komt. Leg uit dat hier twee verschillende manier voor zijn, afhankelijk van waar de vlek staat. Wanneer de vlek op de eerste plek staat, worden de andere getallen opgeteld omdat het totaal onder de vlek staat. Als het tweede getal onder de vlek staat wordt de vlek gewisseld met de uitkomst en wordt er dus nog steeds afgetrokken.

Waarom verandert optellen in aftrekken bij optelsommen met een vlek?
Waarom zijn er 2 manieren waarop je aftreksommen met een vlek op moet lossen?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe vlekkensommen werken door te vragen wat er fout is gegaan. Laat de leerlingen de fout herstellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe je rijgend aftrekt op de getallenlijn. Doe dit voor en laat de leerlingen de getallenlijn met de stappen natekenen. Splits de 29 eerst uit in tientallen en eenheden. Vertel dat je de eenheid nogmaals moet splitsen omdat je niet 9 van 6 af kunt halen. Het tiental wordt dus overschreden. Trek vervolgens in 3 stappen rijgend af. Hierna licht je toe dat je niet altijd in 3 stappen rijgend af hoeft te trekken. Wijs de eenheden uit de som aan en leg uit dat je deze van elkaar af kunt trekken. In dat geval trek je in 2 stappen rijgend af: eerst de tientallen en dan de eenheden.

Noem een getal die je van 55 af kunt halen zonder dat je de eenheden hoeft te splitsen.

Daarna licht je het stappenplan van een verhaalsom toe door de aftreksom stap voor stap op te lossen.
Vervolgens herhaal je hoe je vlekkensommen oplost. Leg uit dat je de plaats van de getallen uit de som verandert en dat je hierbij kijkt of je optelt of aftrekt. Oefen hiermee.

Bedenk een vlekkensom en los deze op.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke manieren er zijn om vlekkensommen op te lossen. Vraag specifiek naar de verschillen tussen deze manieren. Vervolgens laat je de leerlingen de vlekkensommen in tweetallen oplossen. Gum de pootafdrukken weg om de uitkomst te controleren.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!