Groep 4, Blok 7, Week 1, Les 2

Groep 4, Blok 7, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen op te laten tellen met een tienvoud. Laat de leerlingen eerst de sommen uitrekenen en vervolgens op zoek gaan naar de uitkomst in het raster. De 2 overgebleven cijfers vormen een getal.

Hoe tel je handig op met een tienvoud?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoeveel de knuffels samen kosten door deze op te tellen.

Instructie

Herhaal hoe je rijgend optelt via de getallenlijn. Leg uit dat je het tweede getal van de som splitst om in stappen op te tellen.
methodLesson=53086
Leg uit hoe je rijgend optelt door eerst 48 te splitsen in tientallen en eenheden. Vervolgens vertel je dat je de 8 niet zomaar op kunt tellen omdat het tiental overschreden wordt. De 8 moet je splitsen in 3 en 5 omdat je de 3 nodig hebt om tot het tienvoud te rekenen. Teken de stappen op de getallenlijn.
Screenshots instructie
Vertel vervolgens dat je de eenheden niet altijd verder hoeft te splitsen. Dit zie je door te kijken naar de eenheden. Als de eenheden samen niet meer dan 10 zijn, hoef je maar 1 splitsing te maken. Oefen vervolgens met het optellen en laat de leerlingen de stappen tekenen.

Hoe vaak moet je 39 splitsen in de som 27 + 39?
In hoeveel stappen moet je optellen bij de som 45 + 18?

screenshots definitief groep 4 blok 6
Daarna licht je het stappenplan van een verhaalsom toe door de optelsom stap voor stap op te lossen. Laat de leerlingen oefenen met dit stappenplan door het memoblaadje met het stappenplan als ondersteuning te gebruiken.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe verhaalsommen opgelost moeten worden door te vragen welke 5 stappen je moet zetten om tot de uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe je rijgend optelt op de getallenlijn. Doe dit voor en laat de leerlingen de getallenlijn met de stappen natekenen. Splits de 28 eerst in tientallen en eenheden. Vertel dat je de eenheid nogmaals moet splitsen omdat 4 + 8 meer dan 10 is. Het tiental wordt dus overschreden. Bij 4 moet 6 om 10 te maken dus moet de 8 in 6 en 2 gesplitst worden. Tel in 3 stappen rijgend op.
Vervolgens licht je toe dat je niet altijd in 3 stappen rijgend op hoeft te tellen. Wijs de eenheden uit de som aan en leg uit dat deze samen niet meer dan 10 zijn. In dat geval tel je in 2 stappen rijgend op, eerst de tientallen en dan de eenheden.

Noem een getal dat je bij 35 op kunt tellen zonder dat je de eenheden hoeft te splitsen.

Daarna wordt er met het stappenplan van een verhaalsom geoefend door de optelsom stap voor stap uit te rekenen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen de leerlingen moeten zetten om de som op te lossen. Vraag specifiek naar de hoeveelheid stappen die de leerlingen moeten zetten. Vervolgens worden de sommen uitgerekend en de uitkomst gezocht. Het monster dat bij de som hoort, wordt naar de som versleept. Er blijft 1 monster over waar de leerlingen een optelsom voor bedenken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!