Groep 4, Blok 6, Week 3, Les 13

Groep 4, Blok 6, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door richtingen te herhalen. Leg uit dat de leerlingen commando’s op gaan volgen. Klik op een afdekvlak om het volgende commando te onthullen.

Hoe onthoud je wat links en rechts is?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je moet weten vanaf welke plaats je het huis bekijkt om erover te kunnen praten.

Instructie

methodLesson=53079
Leg uit wat een aanzicht is en ga in op de verschillende soorten aanzichten.

Welk van de aanzichten zie je nu niet bij het linkerhuis?
Waarom zie je de schoorsteen aan verschillende kanten?

methodLesson=53079
Leg uit dat je, je in de positie van de kinderen verplaatst om erachter te komen hoe ze de fiets bekijken. Sleep de aanzichten van de fiets naar het juiste kind en geef daarbij aan hoe elk aanzicht heet.
Bespreek welk kind de wip op de gegeven manier ziet en klik op het kind om het antwoord te controleren. Beantwoord de vraag onder het afdekvlak, het gaat hier om een zijaanzicht.
Groep 4, Blok 6, Week 3, Les 13
Sleep de kinderen en de termen naar het juiste aanzicht van de tent.

Hoe ziet het andere zijaanzicht van de tent eruit?
Als je met een drone over de tent vliegt, hoe ziet de tent er dan uit? Hoe heet dit aanzicht?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze aanzichten moeten herkennen door de verschillende aanzichten van het blok met elkaar te vergelijken. Daarna vergelijken de leerlingen de verschillende aanzichten van de dobbelsteen. Vraag de leerlingen waarom de aanzichten van het blok overal gelijk zijn en van de dobbelsteen niet.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Leg uit wat aanzichten zijn aan de hand van het gegeven ezelsbruggetje.
Leg uit hoe je het aanzicht van de vaas op de tafel herkent door te vertellen dat de leerlingen zich in moeten leven in de kinderen. Probeer dit beeld na te maken door een mok op een langwerpige tafel te zetten en de leerlingen er vanaf verschillende plaatsen naar te laten kijken. Oefen met aanzichten.

Als de jongen met nummer 2 aan de andere kant van de glijbaan gaat staan, hoe heet het aanzicht dat hij dan ziet? Hoe ziet dit er ongeveer uit?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze de verschillende aanzichten van de bank te laten vergelijken. Laat de leerlingen daarna in groepjes van vier samen verschillende aanzichten van de stoel tekenen. Een groot vel papier wordt in vier vakken verdeeld om de aanzichten op te tekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!