Groep 4, Blok 6, Week 1, Les 2

Groep 4, Blok 6, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen aan te laten vullen tot een tienvoud. Geef aan dat het denken aan de verliefde harten kan helpen. Vervolgens klik je op flitsen en laat je de leerlingen hardop aanvullen tot het tienvoud.

Bedenk een situatie waarbij het handig is om aan te vullen tot een tienvoud.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om te kunnen bepalen hoeveel boeken er in totaal zijn.

Instructie

Groep 4, Blok 6, Week 1, Les 2
Herhaal hoe je rijgend optelt door in te gaan op het splitsen van 24, focus daarbij op de handigheid om na het splitsen van de tientallen en eenheden de eenheid verder te splitsen. Je benadrukt dat je daarvoor kijkt naar de 7 uit 67.

Waarom splits je de 4, van 24, nog een keer?
Moet je de eenheid altijd nog een keer splitsen? Wanneer wel en wanneer niet?

Blok 6 screenshotsles
Leg uit hoe de leerlingen 44 + 27 uit moeten rekenen. Begin met het benoemen van de tientallen en eenheden van 27. Splits daarna de 7 uit in 6 en 1. Geef aan dat je aan de eenheid 4 van 44 ziet dat je 6 nodig hebt om aan te vullen tot het tienvoud. Vervolgens tel je rijgend op de getallenlijn op, maak duidelijk waar de getallen vandaan komen. Laat de leerlingen oefenen met het uitrekenen van optelsommen via de getallenlijn.

Leg in eigen woorden uit welke stappen je zet om tot de uitkomst van 82 - 16 te komen.
Bedenk een andere manier om 82 - 16 uit te rekenen.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze rijgend op moeten tellen door te vragen hoe er tot de uitkomst gerekend is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking. Na 20 minuten starten alle leerlingen met de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je handig splitst, doe dit voor met 35 + 7. Vertel dat je naar de eenheid van 35 kijkt en dat je aan de verliefde harten denkt en zo weet dat je de 7 moet splitsen in 5 en 2. Bij de volgende splitsing komt er een stap bij, leg uit dat je eerst splitst in tientallen en eenheden. Oefen met het uitrekenen van optelsommen via de getallenlijn.
Blok 6 screenshotsles
Je vertelt dat splitsen nodig is bij het rijgend optellen. Splits 24 eerst, vul daarna aan tot het tienvoud. Tel vervolgens de rest op. Laat de leerlingen oefenen met het uitrekenen van optelsommen via de getallenlijn.

Waarom springen we 3 keer op de getallenlijn?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat er belangrijk is bij het uitrekenen van sommen waarbij je rijgend optelt. Laat de leerlingen bepalen wie er wint door eerst de hp van twee monsters op te tellen en hier vervolgens de hp van het derde monster bij op te tellen. De twee totalen worden met elkaar vergeleken om te bepalen wie er gewonnen heeft. Laat de leerlingen gebruik maken van de getallenlijn.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!