Groep 4, Blok 6, Week 1, Les 1

Groep 4, Blok 6, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te tellen in sprongen van 10, laat de leerlingen hardop meedoen en gebruik de husselknop onder het getal om een nieuw getal te kiezen.

Welk cijfer verandert wanneer we op de getallenlijn springen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat optellen handig is om erachter te komen hoeveel knikkers je in totaal hebt.

Instructie

methodLesson=53057
Leg uit wat tientaloverschrijding betekent door de 7 aan te wijzen. Vertel dat als je er 7 bij optelt je door 50 heen telt, dit heet tientaloverschrijding.

Noem een ander voorbeeld waarbij je optelt met tientaloverschrijding.
Noem een voorbeeld waarbij er niet opgeteld wordt met tientaloverschrijding.

Blok 6 screenshotsles
Leg uit hoe je rijgend optelt door eerst 38 te splitsen in tientallen en eenheden. Splits de 8 verder in 7 en 1, leg uit dat je 7 nodig hebt om tot het tienvoud te rekenen. Leg uit hoe je rijgt op de getallenlijn en wijs aan waar de getallen uit de verschillende stappen vandaan komen. Oefen met het rijgend optellen en laat de leerlingen de getallenlijn tekenen.

Waarom moet je het getal dat je erbij moet doen splitsen?
Welke andere manieren zijn er om deze som uit te rekenen?

Controleer of de leerlingen de stappen van het rijgend optellen begrijpen door te vragen wat er mis is gegaan. De fout zit in het splitsen. Vraag vervolgens aan de leerlingen om de fout te herstellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking. Na 20 minuten starten alle leerlingen met de taak.

Verlengde instructie

Oefen met het aanvullen tot een tienvoud, benadruk dat het tiental dan veranderd. Doe de eerste som voor en benoem dat je denkt aan de verliefde harten.
Daarna ga je in op het begrip tientaloverschrijding door voor te doen hoe er door 40 gerekend wordt. Leg uit dat je eerst moet splitsen om te weten hoe je de optelsom uit moet rekenen. Oefen met het rijgend overschrijden van het tiental, vraag steeds welk tiental er overschreden wordt.
Blok 6 screenshotsles
Je legt het rijgen op de getallenlijn uit door eerst te splitsen, aan te vullen en te bepalen hoeveel er nog bij moet. Vervolgens rijg je stap voor stap op de getallenlijn. Oefen met het rijgend optellen en laat de leerlingen meedoen door de stappen op te schrijven en te tekenen.

Leg de stappen die je zet om een optelsom rijgend uit te rekenen in eigen woorden uit.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen naar de stappen die gezet worden om rijgend op te tellen. Laat de leerlingen daarna alle onderdelen uit het vak in de som plaatsen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!