Groep 4, Blok 5, Week 3, Les 13

Groep 4, Blok 5, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de monsters op de juiste plaats te laten zetten.

Hoe weet je aan welke kant je een monster moet zetten?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je een plattegrond van de woonkamer kunt maken als je kunt bedenken hoe het bovenaanzicht van de woonkamer eruitziet.

Instructie

methodLesson=53042
Leg uit dat een aanzicht een bepaalde kant is van waaruit je een voorwerp bekijkt.

Als je vanaf de achterkant naar je leerkracht kijkt, wat zie je dan?
Als je vanaf de zijkant naar je leerkracht kijkt, wat zie je dan?

Screenshots instructie
Vertel dat je je inbeeldt wat de kinderen vanaf verschillende plaatsen zien door goed naar de afbeelding te kijken. Leg uit dat de kinderen allemaal iets anders zien. Door goed naar de linten om de doos te kijken, kun je bedenken wie welk aanzicht heeft. Oefen hiermee.

Op welk van deze aanzichten lijkt het achteraanzicht het meest?
Leg uit waarom je de schoorsteen niet vanaf alle aanzichten ziet.

Je legt uit dat een plattegrond een tekening van een bepaalde ruimte of gebied is. Een plattegrond is altijd een bovenaanzicht. Oefen vervolgens met het maken van een plattegrond door de onderdelen op de plattegrond te slepen.
methodLesson=53042

Als er een bal op het dak van het gebouw ligt, waar moet je deze dan tekenen?
Leg uit of een bal wel of niet te zien is op de plattegrond als deze bij de boomstam ligt.

Controleer of de leerlingen begrijpen wat aanzichten en plattegronden met elkaar te maken hebben door dit te vragen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Herhaal wat aanzichten zijn. Zet een stoel neer en laat de leerlingen hier vanaf verschillende kanten naar kijken. Laat vervolgens 4 leerlingen voor, achter en aan de zijkanten van de stoel staan. Vraag de leerlingen om een zo specifiek mogelijke beschrijving van de stoel te geven. Ga in op de overeenkomsten en verschillen tussen deze aanzichten. Oefen hier vervolgens mee.

Wat zie je als je aan de achterkant van de bank staat?

Daarna leg je uit dat een plattegrond een tekening van een bepaalde ruimte of gebied is. Een plattegrond is altijd een bovenaanzicht. Leg uit dat alles dat je op de foto ziet, ook op de plattegrond te zien moet zijn. Bepaal samen met de leerlingen wat er op de plattegrond ontbreekt. Oefen vervolgens met het maken van een plattegrond door de onderdelen op de plattegrond te slepen.

Moet je iets aan de plattegrond toevoegen als er een bal onder de bank ligt?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat een aanzicht en een plattegrond is. Vervolgens tekenen de leerlingen een plattegrond van hun slaapkamer. Ondersteun de leerlingen door ze eerst te laten bedenken wat er allemaal in de slaapkamer staat.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!