Groep 4, Blok 5, Week 3, Les 12

Groep 4, Blok 5, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen lijnen met hoeken te laten meten.

Wat moet je met de liniaal doen als je bij een hoek aankomt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je de lengte van de mobiele telefoon op kunt meten als je weet hoe je meet met een meetinstrument en deze kunt aflezen.

Instructie

methodLesson=53040
Herhaal hoe je een lijn meet. Benadruk dat je bij het meten moet starten met het plaatsen van het beginpunt van een voorwerp of lijn op de 0 van het meetinstrument. Bij het andere punt, het eindpunt, lees je het meetinstrument af. In dit geval is de liniaal het meetinstrument.
Screenshots instructie
Leg uit dat niet alle voorwerpen precies in centimeters te meten zijn. Wanneer een voorwerp niet precies tot een lange lijn van het meetinstrument komt, moet je afronden. Je rondt af door te kijken bij welke lange streep de lengte het dichtst bij komt. Doe dit voor door het zoutpotje te meten. Oefen vervolgens met het bepalen van de lengte van de voorwerpen op het digibord.

Hoe rond je de lengte van de paperclip af?
Bedenk een reden waarom het handig is om af te ronden op hele centimeters.

Screenshots instructie
Daarna vertel je dat er nog meer meetinstrumenten zijn die in centimeters meten, zoals een rolmaat. Laat een rolmaat zien en meet een tafel op. Leg het gebruik van de rolmaat uit. Leg uit dat je een rolmaat op een vergelijkbare wijze als een liniaal afleest. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je met een liniaal meet door te vragen of je alles met een liniaal kunt meten. Laat de leerlingen een voorbeeld bedenken van iets wat je niet met een liniaal kunt meten.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe je af moet ronden door aan te wijzen dat de lengte van het dopje meer in de buurt komt van 3 dan van 2 centimeter. Doe voor hoe je afrondt door de sleutel te meten. Oefen vervolgens met het meten van voorwerpen.
Pak vervolgens een rolmaat en doe voor hoe je het digibord meet. Leg uit dat je een rolmaat op een vergelijkbare wijze als een liniaal afleest.

Wat is het verschil tussen het meten met een liniaal en een rolmaat?

Laat de leerlingen oefenen met het aflezen van een rolmaat.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je voorwerpen in centimeters meet. Vervolgens gaan de leerlingen met hun liniaal op zoek naar lengtes in de klas. Leerlingen zoeken de lengtes die op het digibord gegeven staan.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!