Groep 4, Blok 5, Week 2, Les 8

Groep 4, Blok 5, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen optelsommen te laten maken. De uitkomsten komen overeen met de code onder de invulstreepjes aan de rechterkant. Vul de bijbehorende letters in en vind de oplossing.

Bij welke sommen werd het tiental overschreden?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door de keersom uit te rekenen, weet hoeveel pakken sap er in totaal zijn.

Instructie

Screenshots instructie
Leg uit dat tafels keersommen zijn. Een tafel heeft een naam, de naam geeft aan hoeveel er in elk groepje zit.

Hoeveel biljetten heb je nodig om 7 × 10 te maken?
Noem een som uit de tafel van 3.

Screenshots instructie
Daarna leg je uit dat je de tafels uit kunt rekenen door strategieën toe te passen. Laat eerst zien hoe 5 × 5 is opgebouwd door het aantal groepjes en het aantal kralen per groepje te tellen. Daarna leg je de 1 keer minder strategie uit door te vertellen dat het over 1 groepje, dus 1 ketting, minder gaat. De som komt uit dezelfde tafel, dus in elk groepje zit nog evenveel. Leg de 1 keer meer strategie op vergelijkbare wijze uit.
Oefen hiermee door de torens naar de vakken te slepen om zo de sommen te maken. Reken de sommen ook uit. Hierna doe je voor hoe je de strategie toepast wanneer je alleen sommen ziet. Vertel dat je bij 2 × 7 denkt aan 2 groepjes van 7, dus 7 erbij 7. Bij 3 × 7 komt er 1 groepje van 7 bij, het wordt dus 7 meer. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots instructie

Als je van 6 × 9 naar 5 × 9 zou rekenen, welke strategie gebruik je dan?
Bedenk 2 keersommen waarbij je de 1 keer meer strategie toe kunt passen.

Controleer of de leerlingen begrijpen wat de 1 keer minder en 1 keer meer strategie met elkaar te maken hebben door te vragen welke strategie je toepast als je van de ene naar de andere afbeelding rekent.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat een tafel een keersom is. De naam van een tafel geeft aan hoeveel er in elk groepje van een keersom zit. Oefen met het begrip van de tafels door de dobbelstenen van de tafelrobot naar de vakken te slepen en zo de afbeelding bij de sommen kloppend te maken. Oefen hiermee en leg vervolgens uit dat je een strategie toe kunt passen om van de ene naar de andere som te rekenen.
Hierna doe je voor hoe je de strategie toepast wanneer je alleen sommen ziet. Vertel dat je bij 6 × 10 denkt aan de herhaalde optelling. Bij 7 × 10 komt er 1 groepje van 10 bij, het wordt dus 10 meer. Laat de leerlingen bij de twee sommen die bij elkaar horen bepalen bij welke tafelrobot de sommen horen. Oefen hiermee.

Hoe zie je aan twee keersommen of je de strategie voor 1 keer minder of 1 keer meer toe kunt passen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe de 1 keer minder en 1 keer meer strategie werkt. Daarna gaan de leerlingen in tweetallen op zoek naar een keersom in de klas. Bij deze keersom maken de leerlingen de 1 keer minder en 1 keer meer som. Laat de leerlingen alle 3 de sommen opschrijven zodat de sommen gecontroleerd kunnen worden.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!