Groep 4, Blok 5, Week 1, Les 3

Groep 4, Blok 5, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen af te laten trekken met tientaloverschrijding tot en met 20. Maak een som door op de husselknoppen te klikken en laat de leerlingen deze sommen uitrekenen.

Leg uit hoe je de uitkomst berekent.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door af te trekken bepaalt hoeveel gummen er overblijven wanneer de juf 8 gummen meeneemt naar de klas.

Instructie

methodLesson=53024
Leg uit dat je rijgend aftrekt wanneer je minsommen met tientaloverschrijding uit gaat rekenen. Vertel dat je bij rijgend aftrekken in delen aftrekt. Om dit te doen, moet je het tweede getal van de som splitsen. Herhaal dat tientaloverschrijding over het rekenen door een tiental gaat.

Door welk tiental ga je bij 34 - 5?
Noem een som waarbij je rijgend aftrekt met tientaloverschrijding.

Screenshots instructie
Leg uit dat je bij rijgen eerst moet kijken hoe je splitst. Hier kom je achter door te kijken naar de eenheden van het eerste getal in de som. Je splitst het tweede getal op zo’n manier, dat je terug kunt tellen tot een tienvoud. Daarna haal je het overige deel eraf. Van 64 moet 4 worden afgetrokken om terug te tellen tot 60. Vervolgens moet nog 3 van de 7 afgetrokken worden om tot de uitkomst te komen. Oefen hiermee door eerst de stappen op de getallenlijn in te vullen en vervolgens te tekenen. Laat de leerlingen de stappen tekenen.

Als de 83 uit 83 - 9 verandert in 85, waar splits je de 9 dan in?
Bedenk een aftreksom waarbij de 6 gesplitst wordt in 2 en 4.

Daarna wordt geoefend met het aftrekken zonder tientaloverschrijding. Leg uit dat je bij aftrekken zonder tientaloverschrijding de eenheden van elkaar af kunt trekken zonder iets met de tientallen te doen. Trek eerst het tiental af en daarna de eenheden.
Controleer of de leerlingen begrijpen wat het verschil is tussen aftrekken zonder en met tientaloverschrijding. Laat de leerlingen uitleggen waaraan ze bij de sommen op het digibord zien of het wel of niet over tientaloverschrijding gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je bij rijgen in stappen aftrekt. Leg hierbij uit hoe het tiental overschreden wordt. De stappen die je zet met rijgen, bepaal je door te splitsen. Doe vervolgens voor hoe je een getal splitst door te vertellen dat je naar de 2 uit 42 kijkt. Je hebt 2 nodig om af te trekken tot een tienvoud, namelijk 40. 7 - 2 = 5 dus je splitst de 7 in 5 en 2. Oefen met het splitsen.
Vervolgens leg je uit dat je het splitsen gaat toepassen bij het rijgend aftrekken. 8 moet gesplitst worden in 5 en 3. Met 5 trek je af tot 70. Daarna trek je nog 3 af om tot de uitkomst te rekenen. Oefen hiermee door de stappen op de getallenlijn in te vullen.

Naar welk cijfer van de 23 kijk je om te weten waar je de 9 in moet splitsen?

Daarna wordt geoefend met het aftrekken zonder tientaloverschrijding. Leg uit dat je bij aftrekken zonder tientaloverschrijding de eenheden van elkaar af kunt trekken zonder iets met de tientallen te doen. Trek eerst het tiental af en daarna de eenheden.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de leerlingen uit te laten leggen hoe je aftrekt met tientaloverschrijding. Vervolgens worden aftreksommen zonder en met tientaloverschrijding gemaakt. Klik op de husselknop en de draaischijf om een som te maken. Laat de leerlingen eerst nadenken of het over tientaloverschrijding gaat of niet. Daarna rekenen ze de som uit.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!