Groep 4, Blok 5, Week 1, Les 2

Groep 4, Blok 5, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen op te laten tellen tot een tienvoud. Klik op de husselknop om een getal te kiezen dat aangevuld moet worden.

Naar welk cijfer kijk je om te weten met hoeveel je moet aanvullen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door op te tellen weet hoeveel het tennisracket en de tennisbal samen kosten.

Instructie

methodLesson=53022
Herhaal hoe het rijgend optellen met tientaloverschrijding met getallen onder de 10 werkt, door het voorbeeld toe te lichten. Leg uit dat je bij rijgend optellen, het tweede getal uit de som eerst moet splitsen. Daarna wordt er in 2 stappen via de getallenlijn opgeteld.
Screenshots instructie
Vertel dat het aanvullen tot een tienvoud toegepast wordt bij het rijgend optellen. Wijs de 5 uit 75 aan en licht toe dat je hierdoor weet dat je 5 nodig hebt om aan te vullen tot het tienvoud. Je hebt dan al 5 van de 7 opgeteld en moet dus nog 2 optellen. Vul de getallenlijn in. Oefen hiermee door eerst de stappen op de getallenlijn in te vullen en vervolgens door de stappen op de getallenlijn te tekenen. Laat de leerlingen de stappen tekenen.

Waar splits je in als je niet 5 maar 7 optelt bij 28?
Wat is het grootste getal waar je bij kunt optellen met tientaloverschrijding waarbij de uitkomst onder de 100 blijft?

methodLesson=53022
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je rijgend optelt door te vragen wat er mis is gegaan bij de uitwerking van de som op het digibord.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe je een getal splitst door te vertellen dat je naar de 9 uit 79 kijkt. Je hebt 1 nodig om aan te vullen tot een tienvoud, namelijk 80. Zo heb je al 1 van de 9 opgeteld en moet je er nog 8 bij doen. Je splitst de 9 dus in 1 en 8. Oefen met het splitsen.
Vervolgens leg je uit dat je het splitsen gaat toepassen bij het rijgend optellen. Doordat je naar de 4 uit 54 kijkt, weet je dat je 6 nodig hebt om aan te vullen tot het tienvoud. Je splitst de 8 dus in 6 en 2. Tel vervolgens 2 bij 60 op via de getallenlijn om tot de uitkomst te komen. Oefen hiermee door eerst de stappen op de getallenlijn in te vullen en vervolgens door de stappen op de getallenlijn te tekenen. Laat de leerlingen de stappen tekenen. Ondersteun de leerlingen door ze eerst de getallenlijn zoals op het digibord staat, na te laten tekenen.

Hoeveel sprongen moeten er getekend worden als 6 bij 47 opgeteld wordt?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te laten vertellen welke stappen er gezet moeten worden om rijgend op te tellen. Vraag ook hoe deze stappen eruit zien. Daarna helpen de leerlingen de groenteman door uit te rekenen hoeveel groente en fruit hij moet kopen. Laat ze in tweetallen berekenen hoeveel van elk product de groenteman moet kopen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!