Groep 4, Blok 4, Week 2, Les 7

Groep 4, Blok 4, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door herhaald op te tellen.

Noem een situatie waarbij je herhaald optelt.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoeveel dobbelstenen je in totaal hebt door het aantal dozen te vermenigvuldigen met 10.

Instructie

Herhaal dat vermenigvuldigen herhaald optellen is en licht dit toe aan de hand van het voorbeeld met 6 handen.
Screenshots instructie
Leg uit hoe je een vermenigvuldiging in een afbeelding herkent door eerst de hoeveelheid verpakkingen te tellen. Doe dit 1 voor 1. Vervolgens tel je het aantal flessen in 1 verpakking 1 voor 1. Vertel dat je dus 6 keer 4 flessen ziet. Klik op het antwoord om deze te controleren. Oefen met het herkennen van keersommen in afbeeldingen door de leerlingen steeds eerst de hoeveelheid groepjes te laten tellen en daarna de hoeveelheid per groepje.

Noem de keersom die hoort bij 3 + 3 + 3.
Wat wordt de keersom als je 1 vat weghaalt?

Groep 4, Blok 4, Week 2, Les 7
Daarna wordt bepaald bij welk vak met dobbelstenen de sommen horen. Sleep de sommen naar het juiste vak. Laat de leerlingen vervolgens uitrekenen hoeveel ogen er in totaal in elk vak gedobbeld zijn.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een vermenigvuldiging in een afbeelding herkennen door ze te laten bedenken wat er mis is gegaan (het aantal dozen met lolly's is niet goed geteld). Vraag de leerlingen om de fout te herstellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Screenshots verlengde instructie
Leg uit dat je bij groepjes denkt aan vermenigvuldigen. Je telt dan herhaald op of je rekent de keersom uit. Licht het voorbeeld met de bollen wol toe.
Je legt uit hoe je een vermenigvuldiging in een afbeelding herkent door eerst te tellen hoeveel markers er in elke set zitten. Tel hoeveel sets er in totaal zijn en vertel dat je dus 4 keer een groepje van 5 markers ziet. Klik op de antwoorden om deze te controleren. Oefen met het herkennen van keersommen in afbeeldingen.

Wijs het keerteken aan. Waar staat dit teken voor?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe de leerlingen bepalen welke som er bij de afbeelding hoort.
methodLesson=52988
Vervolgens worden er levende keersommen gemaakt. Draai aan de linker draaischijf om te bepalen hoeveel leerlingen er mogen gaan staan. Draai de rechter draaischijf om te bepalen over welk lichaamsdeel of welke lichaamsdelen de keersom gaat. Als er bijvoorbeeld een 4 en een teen gedraaid worden, dan gaan 4 leerlingen staan en wordt bepaald hoeveel tenen deze leerlingen in totaal hebben. De som wordt dan 4 × 10.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!