Groep 4, Blok 4, Week 2, Les 3

Groep 4, Blok 4, Week 2, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen verder en terug te laten tellen met sprongen van 10.

Welk cijfer blijft gelijk wanneer je sprongen van 10 maakt vanaf 18?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je het totale aantal blikken soep handig op kunt tellen of af kunt trekken als je weet hoe je met tienvouden optelt en aftrekt.

Instructie

Screenshots instructie
Leg uit dat er bij optellen altijd iets bijkomt. Laat dit zien door de 10 postzegels naar de andere postzegels te slepen. Vertel dat er bij aftrekken altijd iets afgaat en laat dit zien door de doos met 10 fluiten weg te slepen.

Noem een optel- en een aftreksom.
Bedenk een ezelsbruggetje om te onthouden wat optellen en aftrekken is.

Screenshots instructie
Je legt uit dat er bij het optellen met een tienvoud niets verandert aan de eenheden. Je telt het tienvoud bij het eerste getal op om tot de uitkomst te komen. Oefen het optellen met een tienvoud.

Wat is het verschil tussen optellen met een tienvoud met een afbeelding en zonder een afbeelding?
Welk tienvoud is het grootste tienvoud dat je bij 26 op kunt tellen zonder boven de 100 uit te komen?

Daarna leg je uit dat er bij het aftrekken met een tienvoud ook niets verandert aan de eenheden. Je haalt het tienvoud van het eerste getal eraf. Oefen het aftrekken met een tienvoud.
Screenshots instructie

Als je niet 60 maar 50 van 79 afhaalt, wat wordt de uitkomst dan?
Welk tienvoud is het grootste tienvoud dat je af kunt trekken van 81?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe het optellen en aftrekken met een tienvoud werkt door te vragen wat er aan een getal verandert wanneer je optelt of aftrekt met een tienvoud.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat er bij optellen altijd iets bijkomt. Laat dit zien door de 10 potloden naar de andere potloden te slepen. Vertel dat er bij aftrekken altijd iets af gaat en laat dit zien door de bovenste 10 fiches weg te slepen.
Je legt uit dat er bij het optellen met een tienvoud niets verandert aan de eenheden. Vertel dat het belangrijk is om eerst te kijken wat het startgetal in je som is. Als je gaat optellen, spring je naar rechts op de getallenlijn. Oefen het optellen met een tienvoud.

Welk cijfer verandert niet als je 43 + 30 uit moet rekenen?

Vervolgens leg je uit dat er bij het aftrekken met een tienvoud ook niets verandert aan de eenheden. Streep 3 doosjes lucifers weg om te laten zien hoeveel je overhoudt. Tel de doosjes en reken uit welk tiental er bij de uitkomst hoort. Vervolgens tel je de 7 losse lucifers er bij op. Oefen het aftrekken met een tienvoud.

Leg uit of je het handig vindt om eerst 50 - 30 uit te rekenen, wanneer je 52 - 30 uitrekent.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat belangrijk is bij het optellen en aftrekken met een tienvoud. Daarna kraken de leerlingen de code door de vragen in tweetallen te beantwoorden.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!