Groep 4, Blok 4, Week 1, Les 4

Groep 4, Blok 4, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

:introduction-guide: Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen verder en terug te laten tellen met sprongen van 10.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Leg uit of je vanaf 73 ook terug kunt tellen tot 23 in plaats van verder tellen vanaf 23?
!--ICON-GROUP--!
Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je het totale aantal basketballen handig op kunt tellen of af kunt trekken wanneer je weet hoe je met tienvouden optelt en aftrekt.

:instruction-guide: Instructie

!Screenshots instructie
Herhaal hoe je optelt en aftrekt met een tienvoud. Vertel dat je het getal waarmee je gaat optellen of aftrekken in je hoofd splitst in tientallen en eenheden. Om op te tellen, tel je het tiental bij het tienvoud op en tel je vervolgens de eenheden erbij. Om af te trekken, haal je het tienvoud van het tiental af en tel je daarna de eenheden erbij. Oefen met het optellen met een tienvoud.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Leg uit of je het fijn vindt om een getal, zoals 19, eerst te splitsen voordat je er een tienvoud bij optelt.
:plus: Wat is het grootste tienvoud dat je bij 31 op kunt tellen zonder boven de 100 uit te komen?
!--ICON-GROUP--!
Oefen met het aftrekken met een tienvoud.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Hoe weet je welke eenheid er bij de uitkomst hoort?
:plus: Wat is het kleinste getal waar je een tienvoud van af kunt trekken?
!--ICON-GROUP--!
!Screenshots instructie
Daarna oefen je samen met het bedenken en uitrekenen van verhaalsommen. Lees eerst het verhaal en vraag aan de leerlingen wat er precies wordt gevraagd. Schrijf de som op en reken deze uit.
!methodLesson=52983
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze moeten optellen met een tienvoud in een verhaalsom door te vragen wat er mis is gegaan.

:processing-guide: Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

:guided-practice-guide: Verlengde instructie

Herhaal hoe het optellen met een tienvoud werkt door te vertellen dat je 34 in 30 en 4 splitst. Bij 30 tel je 20 op en daar tel je 4 bij om tot de uitkomst te rekenen. Oefen hiermee.
!Screenshots verlengde instructie
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Leg in je eigen woorden uit hoe je 26 + 70 uitrekent.
!--ICON-GROUP--!
Herhaal hoe het aftrekken met een tienvoud werkt door te vertellen dat je 58 in 50 en 8 splitst. Van 50 haal je 10 af en daar moet nog 8 bij om tot de uitkomst te rekenen. Oefen hiermee.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Als je niet 50 maar 60 van 84 af moet halen, wat wordt de uitkomst dan?
!--ICON-GROUP--!

:flag-guide: Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe er opgeteld moet worden met een tienvoud. Laat de leerlingen de stappen hardop verwoorden. Vraag daarna ook hoe je aftrekt met een tienvoud. Vervolgens laat je de leerlingen een verhaalsom bedenken. Wijs de leerlingen erop dat ze op moeten tellen of af moeten trekken met een tienvoud. Laat de leerlingen de verhaalsommen uitwisselen en uitrekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!