Groep 4, Blok 4, Week 1, Les 2

Groep 4, Blok 4, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen op te laten tellen tot 10 en daarna af te laten trekken vanaf 10 door op de draaischijf te klikken.

Welke sommen van het optellen tot 10 en het aftrekken vanaf 10 ken je al uit je hoofd?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is dat je snel weet hoeveel boeken er in totaal zijn doordat de 2 stapels boeken samen 10 zijn.

Instructie

Screenshots instructie
Herhaal het optellen tot een tienvoud door te vertellen dat je denkt aan welke eenheden samen 10 maken. Door er 3 bij op te tellen is er naar het tienvoud 60 gerekend, nu moet er nog 10 bij dus in totaal is er 13 bij gekomen om tot 70 te rekenen. Leg ook uit hoe je aftrekt vanaf een tienvoud door te vertellen dat je ook nu denkt aan 10. Je haalt eerst 2 van 40 af, dat wordt het 38. Daarna haal je er nog 10 vanaf en heb je tot de uitkomst gerekend. Oefen vervolgens met het optellen tot een tienvoud en het aftrekken vanaf een tienvoud.
Screenshots instructie
Daarna wordt er samen geoefend met het uitrekenen van verhaalsommen. Lees eerst het verhaal en vraag aan de leerlingen wat er precies wordt gevraagd. Schrijf de som op en reken deze uit.

Leg uit of je het makkelijker vindt om te starten met het kijken naar het tienvoud of naar de eenheden bij het aftrekken vanaf een tienvoud?
Bedenk zelf een verhaal bij een optelsom tot een tienvoud.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze af moeten trekken vanaf een tienvoud door te vragen wat er mis is gegaan bij de som op het digibord. Vraag de leerlingen daarna om de juiste uitkomst te berekenen en daarbij de stappen die ze nemen te verwoorden.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

methodLesson=52979
Herhaal het maken van 10 door op de draaischijf te klikken en dit getal aan te vullen tot 10.
Herhaal het optellen tot een tienvoud door te vertellen dat je denkt aan welke eenheden samen 10 maken. Er moet 6 bij 4 opgeteld worden om 10 te maken. 74 + 6 = 80 dus moet er in totaal 6 bij. Geef bij de volgende som aan dat je na aan te vullen tot het tienvoud, nog 10 erbij op moet tellen om samen 30 te maken. Oefen met het optellen tot een tienvoud.
Vervolgens leg je uit hoe je aftrekt vanaf een tienvoud. Vertel dat je ook hierbij denkt aan 10. 10 - 5 = 5 dus de eenheden van de uitkomst zijn 5. 70 wordt minder want er gaat wat vanaf dus gaat het niet meer om 70 maar 60. Wijs bij de volgende som de 14 aan en vertel dat je nu zowel eenheden als tientallen af moet trekken. Oefen met het aftrekken vanaf een tienvoud.
Daarna wordt er samen geoefend met het bedenken en uitrekenen van verhaalsommen. Lees eerst het verhaal en vraag aan de leerlingen wat er precies wordt gevraagd. Vul de som in en reken deze uit.

Wat is het verschil tussen het uitrekenen van deze verhaalsommen en sommen zoals 70 - 5?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat het belangrijkste is om te onthouden bij het optellen tot een tienvoud. Vraag ook wat belangrijk is bij het aftrekken vanaf een tienvoud. Vervolgens laat je de leerlingen zo veel mogelijk sommen bedenken met 70 erin. Vertel dat dit zowel optel- als aftreksommen mogen zijn. Laat de leerlingen denken aan het doel van de les om sommen te bedenken. Wissel daarna de gemaakte sommen uit en laat een medeleerling de sommen uitrekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!