Groep 4, Blok 3, Week 2, Les 6

Groep 4, Blok 3, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de tienvouden in de juiste volgorde te slepen.

Leg uit of je naar het eerste of naar het tweede cijfer in de getallen kijkt en waarom.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te tellen met sprongen van 10 er handig achter kunt komen hoeveel appels je hebt.

Instructie

methodLesson=52956
Leg uit dat willekeurige getallen tot en met 100 alle getallen tot en met 100 kunnen zijn. Klik meerdere keren op de husselknop om een aantal willekeurige getallen te laten zien. Vertel dat je vanaf elk getal sprongen van 10 kunt maken.

Noem een willekeurig getal tussen de 0 en de 100.
Waarom kun je niet vanaf alle getallen verder en terugtellen met sprongen van 10?

Screenshots instructie
Leg uit hoe je verder telt met sprongen van 10. Geef aan dat de 2 niet verandert wanneer je sprongen van 10 maakt. Tel verder van 12 naar 22, enzovoort. Daarna leg je uit hoe je terugtelt met sprongen van 10. Geef aan dat de eenheden ook bij het terugtellen niet veranderen. Tel terug van 46 naar 36, enzovoort. Licht de stap van 16 naar 6 toe door uit te leggen dat als je 10 van 16 afhaalt je maar 6 overhoudt, je hebt dan geen tiental meer. Oefen met het tellen met sprongen van 10.
Vervolgens leg je uit dat de sprongen nu getekend moeten worden. Doe dit voor door 5 sprongen van 10 verder te tekenen. Schrijf de tussenstappen op en vertel dat je weet dat de eenheden in alle stappen gelijk zijn. Oefen met het bepalen van het getal waar naar gesprongen wordt.

Hoeveel sprongen kun je maximaal verder tellen vanaf 16 zonder dat je boven 100 uitkomt?
Hoeveel sprongen kun je maximaal terugtellen vanaf 16?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze sprongen van 10 terug moeten tellen door te vragen wat er fout is gegaan.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat willekeurige getallen tot en met 100 alle getallen tot en met 100 kunnen zijn. Klik meerdere keren op de husselknop om een aantal willekeurige getallen te laten zien. Daarna klik je nog vijfmaal op de husselknop, schrijf deze getallen op. Zet deze 5 getallen daarna op volgorde van klein naar groot door uit te leggen dat je hiervoor eerst de tientallen en daarna de eenheden moet vergelijken.
Leg uit hoe je verder telt met sprongen van 10. Geef aan dat de 3 niet verandert wanneer je sprongen van 10 maakt. Tel verder van 33 naar 43, enzovoort. Daarna leg je uit hoe je terugtelt met sprongen van 10. Geef aan dat de eenheden ook bij het terugtellen niet veranderen. Tel terug van 47 naar 37, enzovoort. Licht de stap van 17 naar 7 toe door uit te leggen dat als je 10 van 17 afhaalt je maar 7 overhoudt, je hebt dan geen tiental meer. Oefen met het tellen met sprongen van 10.

Naar welk cijfer in een getal kijk je om te weten wat het getal wordt na een sprong van 10?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen of de leerlingen uit kunnen leggen hoe je met sprongen van 10 telt. Daarna laat je de leerlingen bokspringen. Elke bok staat voor een sprong van 10. Kies een leerling, bepaal of er terug of verder geteld moet worden en hoeveel sprongen er gemaakt moeten worden. Als er 3 sprongen gemaakt moeten worden, dan worden er 3 leerlingen gekozen die als bok, dus zo klein mogelijk, gaan staan. De gekozen leerling springt over de bokken en noemt na elke sprong welk getal erbij hoort. Op basis van het terug of verder tellen en de sprongen kies je een startgetal en geef je de leerling het bijbehorende getalkaartje. De leerlingen in de klas controleren de genoemde getallen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!