Groep 4, Blok 3, Week 1, Les 3

Groep 4, Blok 3, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen te laten bedenken bij welke buurtienvouden de getallen horen.

Hoe bepaal je de buurtienvouden?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om de getallen globaal op de getallenlijn te kunnen plaatsen omdat je dan ook in kunt schatten waar je gereserveerde plaats op het strand is.

Instructie

methodLesson=52951
Leg uit dat als je getallen globaal op de getallenlijn plaatst, je ze niet precies goed plaatst. Vertel dat je maar één hulplijn op de getallenlijn ziet, namelijk de hulplijn precies in het midden, de 50. Geef aan dat je hierdoor niet precies weet waar elk getal hoort, je weet alleen of het ongeveer klopt.

Hoe weet je waar de 25 op deze getallenlijn hoort?
Bedenk een situatie waarbij je globaal moet weten waar een getal op de getallenlijn hoort.

Screenshots instructie
Leg uit dat je de getallenlijn voor jezelf in delen verdeelt om beter te bepalen welke getallen de labels aangeven. Leg uit dat 25 precies tussen 0 en 50 in zit en zet een hulplijn op deze plaats. Doe hetzelfde voor 75. Om te weten waar 66 hoort, bedenk je in welk stuk dit getal hoort. Vertel dat 66 tussen 50 en 75 hoort, daar past label C bij. 23 hoort tussen 0 en 25, daar past label A bij. Oefen met het bepalen van de plaats van de getallen.
Vervolgens leg je uit hoe je bepaalt welke getallen het ongeveer zijn. Doe dit wederom door eerst de hulplijnen voor 25 en 75 te tekenen. Leg uit dat het label meer richting 25 dan 0 zit, maar wel nog een stukje van de 25 af. Leg uit dat je denkt dat het minder dan 20 moet zijn en wijs de plaats aan van waar je schat dat 20 zich bevindt. Dit getal zal dan wel ongeveer 18 zijn. Spreek met de leerlingen af dat het getal goed is wanneer je er drie getallen naast zit. Oefen met het bepalen van welke getallen het ongeveer zijn.

Leg uit waardoor het komt dat je er soms een aantal getallen naast zit.
Leg uit of het altijd handig om de hulplijnen voor de positie van 25 en 75 aan te geven.

Controleer of de leerlingen begrijpen wat het verschil is tussen het globaal plaatsen en het precies plaatsen van getallen op de getallenlijn. Doe dit door de leerlingen te laten bepalen of ze het eens of oneens zijn met de stelling en vraag aan een aantal leerlingen waarom ze het ermee eens of oneens zijn.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit wat het globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn inhoudt door te vertellen dat globaal ongeveer is. Je legt uit dat je de getallenlijn in stukjes verdeelt om erachter te komen waar de getallen zich ongeveer op de getallenlijn bevinden.
Je legt vervolgens uit hoe je bepaalt welke getallen het ongeveer zijn. Doe dit voor door eerst uit te leggen dat je de getallenlijn voor jezelf in delen verdeelt om beter te weten welke getallen de labels weergeven. Leg uit dat 25 precies tussen 0 en 50 in zit en zet een hulplijn op deze plaats. Doe hetzelfde voor 75. Leg uit dat het label meer richting 25 dan 0 zit maar wel nog een stukje van de 25 af. Leg uit dat je daardoor denkt dat het getal 20 moet zijn. Spreek met de leerlingen af dat het getal goed is wanneer je er 3 getallen naast zit. Oefen met het bepalen welke getallen het ongeveer zijn.

Leg uit waarom het fijn is om te starten met het tekenen van hulplijnen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je getallen globaal op de getallenlijn plaatst. Vervolgens laat je de leerlingen opschrijven hoe oud hun familieleden zijn. De leerlingen plaatsen de leeftijden van hun familieleden globaal op de getallenlijn. Laat de leerlingen eerst een getallenlijn tekenen voordat ze de leeftijden van hun familieleden op de getallenlijn gaan plaatsen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!