Groep 4, Blok 2, Week 3, Les 12

Groep 4, Blok 2, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de puzzelstukjes naar de juiste plaats te slepen. Op de geschreven tijd is één uur eerder of later dan de analoge klok.

Hoe kom je erachter welke klok bij de geschreven tijd hoort?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het fijn is om een nieuwe tijd te bepalen omdat je zo bijvoorbeeld weet hoe laat je gaat lunchen.

Instructie

Herhaal dat je een nieuwe tijd bepaalt door verder of terug in de tijd te tellen. Lees de middelste klok af en vertel dat het op de linker klok eerder is, het is 4 uur. Op de rechter klok is het 2 en een half uur later, het is 9 uur.
Screenshots les instructie
Herhaal hoe je een nieuwe tijd bepaalt. Lees eerst de tijd af, het is half 4. Je geeft aan dat je leest dat de nieuwe tijd later is, de klok moet dus vooruit gezet worden. Start met het 3 uur vooruit zetten van de klok, controleer of je dit goed gedaan hebt door de tijd af te lezen. Het is nu half 7, de klok is al 3 uur vooruit gezet, nu moet er nog een half uur bij en doe dit voor. Door op de plus- en minknoppen te klikken, wordt de tijd per kwartier verzet. Oefen met het bepalen van de nieuwe tijd.
Screenshots les instructie
Vervolgens wordt de nieuwe tijd bepaald en moeten de wijzers van de klok getekend worden. Om dit te doen, bedenk je eerst wat de nieuwe tijd moet worden. Oefen hiermee.

Leg uit met welke wijzer je start met het tekenen van de wijzers en waarom.
Op hoeveel plaatsen kan de kleine wijzer staan als het alleen om halve uren gaat?

Screenshots les instructie
Daarna oefen je met het bepalen van het tijdsverschil. Leg uit dat je van de nieuwe tijd, de tijd van nu af moet halen om te weten hoeveel tijd er tussen zit. De tijd die er tussen zit, is het tijdsverschil. Oefen met het bepalen van het tijdsverschil.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de nieuwe tijd moeten bepalen door te vragen wat er mis is gegaan.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe je een nieuwe tijd bepaalt. Lees eerst de tijd af, het is half 6. Je geeft aan dat je leest dat de nieuwe tijd later is, de klok moet dus vooruit gezet worden. Zet de klok eerst 1 uur vooruit, controleer of je dit goed gedaan hebt door de tijd af te lezen. Het is nu half 7, de klok is dus 1 uur vooruit gezet, nu moet er nog een half uur bij en doe dit voor. Door op de plus- en minknoppen te klikken, wordt de tijd per kwartier verzet. Oefen met het bepalen van de nieuwe tijd.
Vervolgens wordt de nieuwe tijd bepaald en moeten de wijzers van de klok getekend worden. Om dit te doen, bedenk je eerst wat de nieuwe tijd moet worden. Oefen hiermee.

Wat gebeurt er met de kleine wijzer wanneer er een half uur bijkomt vanaf half 7?

Daarna oefen je samen met de leerlingen met het bepalen van het tijdsverschil. Leg uit dat je van de nieuwe tijd, de tijd van nu af moet halen om te weten hoeveel tijd er tussen zit. De tijd die er tussen zit, is het tijdsverschil. Oefen hiermee.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de leerlingen te vragen om in eigen woorden uit te leggen hoe ze een nieuwe tijd bepalen. Vraag specifiek naar de stap om te bepalen of ze de tijd vooruit of terug moeten zetten. Daarna vraag je of de leerlingen in tweetallen de klokkenmaker willen helpen met het ontwerpen van een nieuwe soort klok. Vertel dat het op de tekening van het ontwerp 2 en een half uur later moet zijn dan half 3.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!