Groep 4, Blok 2, Week 2, Les 6

Groep 4, Blok 2, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de getallen boven de tabellen te laten splitsen. Maak de splitsingen door de getallen rechtsboven te verslepen.

Kunnen alle getallen rechtsboven gebruikt worden bij het splitsen van 6, 7 en 9?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je het totale aantal ijsklontjes bepaalt door eerst de houder te vullen. Vervolgens bekijk je hoeveel ijsklontjes er buiten de houder liggen.

Instructie

methodLesson=52036
Leg uit dat tientaloverschrijding betekent dat er door een tiental gerekend wordt. Tel samen met de leerlingen 6 op bij 7 om te laten zien dat je door 10 gaat.

Bedenk een optelsom met tientaloverschrijding.
Bedenk een verhaal waarbij je op moet tellen met tientaloverschrijding.

Screenshots les instructie
Je legt uit hoe je optelt met tientaloverschrijding door te vertellen dat je eerst aan moet vullen tot 10. Vertel dat je aan de verliefde harten denkt en daardoor weet dat je 5 bij de 5 op moet tellen om aan te vullen tot 10. Vervolgens vertel je dat je nu al 5 van de 8 opgeteld hebt, splitst de 8 in 5 en 3. Zo weet je dat je nog 3 bij de 10 op moet tellen. Doe dit en oefen daarna met het optellen met tientaloverschrijding.
Leg uit dat je de tussenstappen nu in je hoofd gaat maken. Je vult 4 aan tot 10 en splitst 7 dus in 6 en 1. Na het aanvullen tot tien moet er nog 1 bij opgeteld worden. Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het optellen met tientaloverschrijding waarbij ze de tussenstappen in hun hoofd uitrekenen.

Als de 6 uit 6 + 8 verandert in een 7, waar splits je de 8 dan in?
Bedenk een situatie waarbij je optelt met tientaloverschrijding.

Controleer of de leerlingen begrijpen wat optellen met tientaloverschrijding inhoudt door te vragen of je bij optellen tot en met 20 altijd te maken hebt met tientaloverschrijding. Laat de leerlingen een voorbeeld bedenken waarbij dit niet het geval is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat tientaloverschrijding betekent dat er door een tiental gerekend wordt. In deze les rekenen we tot en met 20, we zullen dus alleen door 10 rekenen. Tel samen met de leerlingen 4 op bij 8 om te laten zien dat je door 10 gaat.

Als je in plaats van 4, maar 2 optelt bij de 8, wat is de uitkomst dan? Zijn we dan door het tiental gegaan?

Start met het aanvullen tot 10, leg uit dat de leerlingen daarbij mogen denken aan de verliefde harten.
Vervolgens wordt het aanvullen tot 10 toegepast in het optellen met tientaloverschrijding. Vertel dat je eerst aan moet vullen tot 10, in dit geval moet er 3 bij de 7 opgeteld worden om tot 10 te komen. Vervolgens vertel je dat je nu al 3 van de 6 opgeteld hebt, splitst de 6 in 3 en 3. Zo weet je dat je nog 3 bij de 10 op moet tellen. Tel op en oefen daarna met het optellen met tientaloverschrijding.

Hoe zie je aan de afbeelding met de bonbons waar je de 7 in splitst?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je optelsommen met tientaloverschrijding uit moet rekenen. Daarna helpen de leerlingen de postbode door te bedenken waar de cadeaus bezorgd moet worden.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!