Groep 4, Blok 2, Week 1, Les 3

Groep 4, Blok 2, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen getallen naar de getallenlijn te laten slepen. Op de gegeven getallenlijn worden de getallen precies op de goede plaats gezet.

Tussen welke tienvouden ligt 58?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is als je weet waar getallen op de getallenlijn horen zodat je ook weet waar je jouw parkeerplek, nummer 7, terugvindt.

Instructie

methodLesson=52031
Leg uit dat als je getallen globaal op de getallenlijn plaatst, je ze niet precies goed plaatst. Vertel dat je maar 1 hulplijn op de getallenlijn ziet, namelijk die precies in het midden, de 50. Geef aan dat je hierdoor niet precies weet waar elk getal hoort, je weet alleen of het ongeveer klopt.

Wat is het verschil tussen de getallenlijn bij de introductie en deze getallenlijn?
Hoeveel getallen vind je dat je ernaast mag zitten als je een getal globaal op de getallenlijn plaatst?

methodLesson=52031
Leg uit dat als je getallen globaal op de getallenlijn plaatst, je de getallenlijn in stukken verdeeld. Vertel dat 25 in het midden van 0 en 50 ligt en wijs aan waar dit getal zich ongeveer bevindt. Je legt uit dat 27 een klein stukje verder is en sleept de 27 naar de juiste plaats op de getallenlijn. Vervolgens laat je zien hoe je 81 op de getallenlijn plaatst. Oefen met het plaatsen van getallen op de getallenlijn.
Daarna bepaal je welke getallen het ongeveer zijn. Spreek met de leerlingen af dat ze er 3 getallen naast mogen zitten. Oefen hiermee.
Screenshots les instructie

Hoe weet je waar de 20 zich ongeveer bevindt op de getallenlijn?
Hoe weet je waar de 85 zich ongeveer bevindt op de getallenlijn?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze getallen globaal op de getallenlijn moeten plaatsen door te vragen hoe ze de getallenlijn in willen delen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat het globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn inhoudt dat je dit ongeveer doet. Je legt uit dat je de getallenlijn in stukken verdeeld om erachter te komen waar de getallen zich ongeveer op de getallenlijn bevinden.
Vervolgens vertel je dat 25 precies in het midden van 0 tot 50 zit en sleep dit getal naar de goede plaats. Leg daarna uit dat 15 meer richting 25 dan 0 hoort. Plaats de 15 daarom iets meer naar rechts dan het midden tussen 0 en 25. Oefen met het bepalen van de positie van getallen op de getallenlijn.
Daarna wordt bepaald welke getallen er bij verschillende plaatsen op de getallenlijn horen. Bepaal eerst waar 25 en 75 horen voordat je de getallen op de labels gaat achterhalen. Spreek met de leerlingen af dat ze er 3 getallen naast mogen zitten. Oefen met het bepalen van de getallen die bij de labels horen.

Wat moet je doen om te bepalen welke getallen er bij de labels horen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat je moet doen om getallen globaal op de getallenlijn te plaatsen. Vervolgens speel je het spel hoger of lager. Kies een leerling uit die een getal tussen de 0 en 100 in zijn hoofd neemt. Om en om raden de klasgenoten een getal. De gekozen leerling antwoordt alleen met ‘hoger’ of ‘lager’.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!