Groep 4, Blok 2, Week 1, Les 2

Groep 4, Blok 2, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen handig op te laten tellen. Tel samen hardop eerst de groepen in sprongen van 10 op. Tel vervolgens de losse erbij.

Hoe tel jij handig op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je de structuur van getallen moet kennen om te weten of de blikken in de doos passen.

Instructie

Vraag of de leerlingen nog weten waar de vorige les over ging. Leg uit dat getallen opgebouwd kunnen zijn uit tientallen en eenheden en vertel dat er in deze les wederom geoefend wordt met de structuur van getallen.
Screenshots les instructie
Geef aan dat als je getallen splitst in tientallen en eenheden je erachter komt hoe het getal is opgebouwd. Sleep de 37 door de machine om te zien hoe deze gesplitst wordt. Vervolgens leg je uit dat als je een tienvoud en een eenheid bij elkaar optelt er een getal ontstaat. Sleep de getallen naar beneden om te zien welk getal ontstaat. Oefen vervolgens met de machines door de leerlingen eerst te laten bedenken wat er uit de machine komt.
Screenshots les instructie
Daarna doe je voor hoe je de optelsom kloppend maakt. Wijs de leerlingen op de tip om aan splitsen te denken. De 7 staat in 79 op de positiewaarde van de tientallen, deze 7 staat dus voor 70. Om 79 te maken heb je dus nog 9 nodig. Bij de volgende optelsom wijs je de leerlingen erop dat de eenheid al gegeven staat en je dus op zoek moet naar de tientallen van 56. Oefen met het aanvullen van optelsommen.

Bedenk een getal en maak een optelsom met tienvouden en eenheden die daarbij hoort.
Hoe heet de waarde van de 1 als je een 1 voor 50 zet?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze getallen moeten structuren door te vragen welke eenheden naast de 4 kunnen komen te staan. Vraag wat het verschil is tussen enkele mogelijkheden.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat tientallen groepjes van 10 in getallen zijn en dat eenheden getallen van 1 tot en met 9 zijn. Tel de staafjes en de losse blokjes en bepaal hoeveel er in totaal zijn.
Daarna doe je voor hoe je de optelsom kloppend maakt door te starten met het tellen van het totaal. Tel eerst de pakjes munten hardop op. Leg uit dat je 5 pakjes ziet en dat er in elk pakje 10 munten zitten, het zijn er dus 50. Vervolgens tel je de 7 munten op en vul je de optelsom aan. Oefen met het maken van optelsommen aan de hand van de afbeeldingen.
Screenshots les Verlengde instructie
Leg vervolgens uit dat tienvouden en eenheden samen getallen vormen door ze bij elkaar op te tellen. Geef aan dat de 70 geen eenheden heeft en wijs daarbij de 0 aan. Er komen 4 eenheden bij de 70 dus wordt het 74. Draai het vervolgens om door de 27 te splitsen in tientallen en eenheden. Oefen met het splitsen en samenvoegen van getallen.

Wat is het verschil tussen de waarde van 5 in 25 en 52?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat de overeenkomsten en verschillen tussen de getallen op het digibord zijn. Ga hierbij in op de tientallen en eenheden, de cijfers zijn gelijk maar de waarde van de cijfers niet. Daarna bepalen de leerlingen welke getallen er worden gevormd door de draaischijven te draaien. Vraag bij elk gevormd getal wat de waarde is van de cijfers in het getal.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!