Groep 4, Blok 1, Week 3, Les 13

Groep 4, Blok 1, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de verschillen tussen de figuren te laten zoeken. Let hierbij op de vorm en de kleur van de verschillende onderdelen.

Wat moet je aan de linker ster veranderen, zodat de figuren er hetzelfde uit komen te zien?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door het herkennen van het patroon weet wat er na het groene vierkant moet komen.

Instructie

methodLesson=52021
Leg uit dat er in een patroon steeds een stukje herhaald wordt. Wijs het stukje in het patroon aan dat steeds hetzelfde is. Geef aan dat je dit stukje weer achter de gele driehoek zet om het patroon aan te vullen.

Is het nog een patroon als de figuren niet geel maar groen zijn?
Bedenk een voorbeeld van een patroon.

Screenshotles instructie
Leg uit hoe je het herhalende stuk in het patroon herkent. Geef aan dat je alleen maar driehoeken ziet en dat je daardoor alleen naar de kleur van de driehoeken hoeft te kijken. Wijs om en om een driehoek aan. Wanneer je bij de tweede paarse driehoek aangekomen bent wijs je met je andere hand weer naar de eerste paarse driehoek om het herhalende stuk duidelijk te maken. Schuif steeds met beide handen een driehoek op om uit te komen op het antwoord. Klik op de juiste driehoek om het antwoord te controleren. Oefen met het bepalen van het volgende figuur.

Wijs het tweede figuur, met 2 naar beneden wijzende driehoeken, aan. Als deze driehoeken met de punt omhoog stonden, klopte het patroon dan nog?
Als ik de kleur van de bovenste driehoeken zou veranderen, is er dan nog een patroon?

Teken vervolgens het patroon af door eerst te vragen welk stukje steeds terugkomt. Kleur dit deel en maak daarna het patroon af.
Controleer of de leerlingen begrijpen wat een patroon is door te vragen of de figuren op het digibord ook een patroon vormen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Leg uit wat een patroon is door het herhalende stuk aan te wijzen. Leg uit dat er na de groene driehoek weer een groen vierkant moet komen. Vertel dat een patroon niet alleen uit verschillende figuren maar ook uit verschillende kleuren kan bestaan. Leg uit dat er na de oranje ster eerst een gele en daarna een paarse ster komt.
Vervolgens doe je voor hoe je het patroon herkent. Geef aan dat je alleen maar driehoeken ziet en dat je daardoor alleen naar de kleur van de driehoeken hoeft te kijken. Wijs om en om een driehoek aan. Wanneer je bij de tweede groene driehoek aangekomen bent, wijs je met je andere hand weer naar de eerste groene driehoek om het herhalende stuk duidelijk te maken. Schuif steeds met beide handen een driehoek op om uit te komen op het antwoord. Klik op de juiste driehoek om het antwoord te controleren. Oefen met het bepalen van het volgende figuur.

Uit hoeveel figuren bestaat dit patroon?

Teken vervolgens het patroon af door eerst te vragen welk stukje steeds terugkomt. Kleur dit deel en maak daarna het patroon af.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen waar je op moet letten wanneer je een patroon aan wilt vullen. Vervolgens tekenen de leerlingen allemaal een kort patroon. Maak tweetallen en laat de leerlingen elkaars patroon afmaken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!