Groep 4, Blok 1, Week 3, Les 11

Groep 4, Blok 1, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de analoge klokken af te laten lezen.

Wat geeft de kleine wijzer aan?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door het bepalen van de nieuwe tijd weet hoe laat de film is afgelopen.

Instructie

Screenshotles instructie
Leg uit dat tijd met verschillende woorden beschreven wordt. Laat de leerlingen ervaren hoelang 1 minuut duurt door de zandloper aan te zetten. Vervolgens leg je uit dat een half uur 30 minuten heeft en dat de grote wijzer bij halve uren altijd op de 6 staat. Daarna leg je uit dat één uur 60 minuten duurt en dat dit 2 keer zo lang duurt als een half uur, vertel dat de grote wijzer bij hele uren altijd op de 12 staat.

Noem iets wat ongeveer een half uur duurt.
Noem iets wat ongeveer 1 minuut duurt.

methodLesson=52017
Leg uit wat er gebeurt als de tijd 1 uur eerder of later is door in te gaan op de verschillen en overeenkomsten tussen de wijzers. Vertel, terwijl je de grote wijzers aanwijst, dat je ziet dat het overal om een half uur gaat. Vervolgens lees je de klokken af en vertel je dat je aan de kleine wijzers ziet dat het over 1 uur eerder en 1 uur later gaat. Oefen vervolgens met het bepalen van de nieuwe tijd. Door op de plus- en minknoppen te klikken verspringt de klok per half uur.

Welke wijzer verandert wanneer je de klok 1 uur later zet?
Bedenk een situatie waarbij je moet weten hoe laat het 1 uur eerder was.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe het bepalen van de nieuwe tijd werkt door te vragen hoe de leerlingen in de situatie op het digibord de nieuwe tijd bepalen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je hele en halve uren op een klok herkent door te vertellen dat je dit ziet aan de grote wijzer. De grote wijzer staat op de 12 als het om hele uren gaat en op 6 als het om halve uren gaat. Klik op de ‘Nieuwe tijd’-knop om de klok te laten verspringen en leg een aantal keer uit hoe je de klok afleest.
methodLesson=52017
Leg uit hoe je bepaalt hoe laat het 1 uur eerder en 1 uur later is. Geef aan dat de grote wijzer, die de minuten aangeeft, niet verandert wanneer er 1 uur bijkomt of afgaat. Oefen vervolgens met het bepalen van de nieuwe tijd.

Wat gebeurt er met de grote wijzer wanneer het 1 uur eerder of later is?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de nieuwe tijd bepalen. Sleep, door op het handje te klikken, over het digibord. Op die manier kom je erachter wat je moet doen. Je zoekt klokken bij elkaar die 1 uur eerder of 1 uur later van elkaar zijn. Er zijn 4 setjes te vinden.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!