Groep 4, Blok 1, Week 2, Les 9

Groep 4, Blok 1, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen te laten optellen tot en met 10. Laat de leerlingen bedenken of het antwoord goed of fout is. Ze gaan staan wanneer ze denken dat het antwoord fout is en gaan zitten als ze denken dat het antwoord goed is. Klik op de uitkomst om de uitkomst te controleren.

Bij welk van deze sommen heb je de getallen omgedraaid?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door optellen en aftrekken weet hoeveel eieren er in totaal overblijven nadat je er een aantal hebt opgegeten of hebt verzameld.

Instructie

methodLesson=52014
Leg uit hoe het handig rekenen via versimpelen werkt door te vertellen dat je een som simpeler maakt door het tiental even weg te denken via een hulpsom. Licht toe dat het aftrekken van de lossen kauwgompjes makkelijker is dan wanneer je het setje van 10 meetelt.

Leg uit of je ook kunt versimpelen met een plussom.
Noem een ander voorbeeld van versimpelen met een minsom.

Screenshotles instructie
Je legt uit hoe je moet versimpelen bij plussommen door aan te geven dat je eerst de losse potloden zonder de set van 10 potloden optelt en daarna de 10 potloden er weer bij telt. Daarna leg je uit hoe het versimpelen bij minsommen werkt door uit te leggen dat 18 uit 10 en 8 bestaat. Van de 8 haal je er 4 af en vervolgens tel je de 10 er weer bij op. Geef aan dat het belangrijk is dat de leerlingen het weggelaten tiental er weer bij optellen. Oefen met het versimpelen.

Zou je het versimpelen kunnen gebruiken bij een som zoals 26 - 3?
Bedenk een som met als antwoord een getal onder de 20 waarbij versimpelen niet werkt.

Vervolgens leg je uit hoe je 3 getallen handig optelt. Leg uit dat je op zoek gaat naar 2 getallen die samen 10 vormen voordat je het derde getal erbij optelt.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe het optellen van 3 getallen werkt door ze te vragen of je 3 getallen altijd handig op kunt tellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je met versimpelen sommen handig uitrekent door het tiental even weg te denken. Leg het versimpeld optellen uit door 1 leerling 10 vingers op te laten steken en een andere leerling 3 vingers. Vraag of de leerling die 3 vingers opsteekt er 1 bij op wilt steken zodat er 1 bij opgeteld wordt. Haal daarna de eerste leerling er weer bij om te bekijken wat het totaal is.
Daarna leg je uit dat je het versimpeld aftrekken op vergelijkbare wijze aanpakt. Je denkt de doos met de melkpakken even weg om te weten te komen hoeveel losse melkpakken overblijven. Geef aan dat het belangrijk is dat de leerlingen niet vergeten om de 10 er nog bij te tellen. Oefen met het versimpeld optellen en aftrekken.

Bedenk een voorbeeld waarbij je versimpeld optelt of aftrekt.

Vervolgens leg je uit hoe je 3 getallen handig optelt. Leg uit dat je eerst op zoek gaat naar 2 getallen die samen 10 maken voordat het derde getal erbij opgeteld wordt.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe versimpelen bij aftrekken werkt. Ook vraag je hoe je handig 3 getallen optelt. Daarna proberen de leerlingen hun weg door de doolhof te vinden door de sommen uit te rekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!