Groep 4, Blok 1, Week 1, Les 3

Groep 4, Blok 1, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen in tweetallen de getallen op volgorde van klein naar groot te laten zetten. Bespreek de opdracht en sleep de getallen in de juiste volgorde op het digibord.

Welke getallen hebben dezelfde tientallen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om te weten waar een getal op de getallenlijn hoort, zodat je de waarde van het getal in kunt schatten.

Instructie

Screenshotles instructie
Leg uit wat tienvouden en eenheden zijn aan de hand van de getallenlijn. Benoem dat de langere streep staat voor de tienvouden en de kortere streepjes voor de eenheden. Wijs de eenheden aan en vertel dat er vanaf een tienvoud doorgeteld wordt door er eenheden bij te tellen om naar het volgende tienvoud te tellen.

Hoeveel groepjes van 10 heb je nodig om 41 te maken?
Waarom is 0 geen tienvoud?

methodLesson=52003
Leg uit dat je de getallen goed bekijkt voordat je ze op de getallenlijn plaatst. Door eerst naar de getallenlijn te kijken, kom je erachter waar deze start en eindigt. Geef aan dat je eerst bedenkt uit welke tientallen en eenheden het getal bestaat. Daarna wijs je het bijbehorende tienvoud op de getallenlijn aan en tel je door tot de juiste eenheid. Vervolgens sleep je het getal naar de juiste plaats op de getallenlijn. Oefen met het plaatsen van getallen op de getallenlijn.

Wat is het verschil tussen 48 en 58?
Hoeveel verschillende getallen kun je op deze getallenlijn plaatsen?

Daarna oefenen de leerlingen met het bepalen van het getal bij een label op de getallenlijn.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je getallen op de getallenlijn plaatst door ze te vragen of je alle getallen op elke getallenlijn kunt plaatsen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe de getallenlijn is opgebouwd door in te gaan op wat tienvouden en eenheden zijn. Tel met de leerlingen van een tienvoud door naar het volgende tienvoud en leg uit dat het tiental pas verandert nadat je van de 9 doortelt naar het volgende getal. Om te oefenen met het getalbegip tot en met 100 beantwoorden de leerlingen de vragen.
Vervolgens wijs je aan waar je ziet waar de getallenlijn start en eindigt. Leg uit dat je de getallen goed bekijkt voordat je ze op de getallenlijn plaatst. Geef aan dat je eerst bedenkt uit welke tientallen en eenheden het getal bestaat. Daarna wijs je het bijbehorende tienvoud op de getallenlijn aan en tel je door tot de juiste eenheid. Vervolgens sleep je het getal naar de juiste plaats op de getallenlijn. Oefen met het plaatsen van getallen op de getallenlijn.
Daarna leg je uit hoe je bepaalt welk getal er bij de labels van de getallenlijn past. Leg uit dat je eerst kijkt welk tienvoud er voor het getal komt en dat je daarna de eenheden telt.

Welke getallen hebben dezelfde tientallen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze bepalen waar een getal op de getallenlijn komt. Daarna verdeel je het lokaal in twee delen. Verwissel het getal door op de husselknop te klikken. De leerlingen gaan naar de linkerkant van het lokaal als het getal tussen de 0 en de 50 hoort en naar de rechterkant als het getal tussen de 50 en 100 komt. 50 zal niet op het digibord verschijnen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!