Groep 4, Blok 1, Week 1, Les 1

Groep 4, Blok 1, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te tellen met sprongen van 10, laat de leerlingen hardop meedoen en gebruik husselknop onder het getal om een nieuw getal te kiezen.

Welk cijfer in het getal verandert wanneer we op de getallenlijn springen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om te weten wat de buurtienvouden zijn wanneer je getallen op de getallenlijn moet plaatsen.

Instructie

Je leg uit wat tienvouden en eenheden zijn. Vraag de leerlingen wat de tientallen en eenheden zijn in enkele voorbeelden, zoals in het getal 34.
methodLesson=51999
Leg uit dat buurtienvouden de tienvouden zijn die voor en na het getal komen.

Noem een ander voorbeeld waarbij de buurtienvouden 20 en 30 zijn.
Noem alle mogelijke buurtienvouden van getallen onder de 100.

methodLesson=51999
Bepaal per getal wat de buurtienvouden zijn door eerst het getal te splitsen in tientallen en eenheden. Geef aan dat je nu al 1 van de 2 buurtienvouden weet. Het tweede buurtienvoud bepaal je door hardop door te tellen naar het volgende tienvoud. Wijs de buurtienvouden aan op de getallenlijn en tel door vanaf het eerste buurtienvoud door tot je de juiste plek op de getallenlijn hebt gevonden. Sleep de getallen naar de getallenlijn. Oefen hiermee.

Waarom is het handig om getallen te splitsen om de buurtienvouden te bepalen?
Bedenk een situatie waarbij je de buurtienvouden moet bepalen.

Sleep vervolgens de getallen in het juiste vak en vul daarna de buurtienvouden in.
Controleer of de leerlingen begrijpen wat buurtienvouden zijn door te vragen bij welke getallen de buurtienvouden 60 en 70 horen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit wat buurtienvouden zijn. Geef aan dat alle getallen op deze getallenlijn dezelfde buurtienvouden hebben, namelijk 30 en 40.
Screenshotles verlengde instructie
Vervolgens leg je uit hoe je de getallen van klein naar groot zet, versleep daarvoor de getallen. Bepaal welke getallen dezelfde tientallen hebben. Leg daarna uit hoe je bepaalt waar de getallen op de getallenlijn moeten komen. Sleep ze naar de getallenlijn en leg uit hoe je achterhaalt wat de buurtienvouden zijn. Oefen met het bepalen van de juiste plek op de getallenlijn en het bepalen van de buurtienvouden.

Leg uit hoe je aan het 1e cijfer van het getal ziet wat de buurtienvouden zijn.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe buurtienvouden bepaald worden. Maak vervolgens een getal door de draaischijven te draaien, het getal aan de linkerkant wordt het tiental en het getal aan de rechterkant wordt de eenheid. Laat de leerlingen in tweetallen de buurtienvouden bepalen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!