Groep 3, Blok 9, Week 1, Les 4

Groep 3, Blok 9, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het oplossen van de plus- en minsommen waarbij de leerlingen de inverse-relatie en de wisseleigenschap kunnen toepassen.

Waarom kun je de wisseleigenschap niet bij minsommen toepassen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je kunt optellen en aftrekken met behulp van de inverse-relatie, je weet hoeveel kralen er aan de ketting zitten. Daarnaast kun je berekenen hoeveel kralen een bepaalde kleur hebben.

Instructie

Leg uit dat er bij optellen iets bijkomt. Je maakt dan een plussom. Een plussom heeft een plusteken. Je rekent een plussom uit door de kralen van beide groepjes naar links te schuiven. Bij aftrekken gaat er iets weg. Je maakt dan een minsom. Een minsom heeft een minteken. Je rekent een minsom uit door het totaal aantal kralen naar links te schuiven. Vervolgens schuif je het groepje dat eraf gaat naar rechts.
methodLesson=52821
Vervolgens herhaal je de uitleg over de inverse-relatie van plus- en minsommen. Als je de plussom weet, weet je ook de minsom. De getallen zijn omgedraaid. Met behulp van de plussom bereken je hoeveel kralen er in totaal zijn. Met een minsom bereken je hoeveel van het totale aantal kralen er een bepaalde kleur hebben.
Oefen met het bepalen van de sommen aan de hand van de kralen en blokjes.

Welke minsom kun je nog meer maken met de blokjes?
Wat worden de sommen bij de blokjes als er 2 oranje blokjes bij komen?

Oefen vervolgens met de plus- en minsommen. Stimuleer de leerlingen om eerst de sommen uit te rekenen die ze zonder rekenrek kunnen.

Welke som vind je het makkelijkst? En het moeilijkst? Waarom?
Welke minsom kun je bedenken bij 8 + 1?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze plus- en minsommen tot en met 10 oplossen door ze de som te laten controleren De leerlingen gaan staan als het waar is en ze hurken als het niet waar is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

screenshots
Leg uit als je de plussom weet, je ook de minsom weet. De getallen zijn omgedraaid. Met behulp van de plussom bereken je hoeveel kralen er in totaal zijn. Met een minsom bereken je hoeveel van het totale aantal kralen er een bepaalde kleur hebben. Oefen met het bepalen van de plus- en minsom aan de hand van de kralen.

Wat gebeurt er met de getallen als je van de plussom een minsom maakt?

Oefen vervolgens met plus- en minsommen tot en met 10. Laat leerlingen eerst de sommen maken die ze zonder rekenrek kunnen invullen. Vraag de leerlingen ook hoe ze de uitkomst op de som weten. Laat de leerlingen de overige sommen met het rekenrek of met MAB-materiaal oplossen.

Hoe reken je de som 10 - 1 uit? En 9 - 5?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat er misgaat bij het bepalen van de sommen die passen bij de gekleurde kralen. Laat leerlingen vervolgens rekentekeningen maken met plus- en minsommen. Draai beide draaischijven om te bepalen hoeveel kralen je hebt per kleur. Maak zowel de plus- als minsom.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!