Groep 3, Blok 8, Week 2, Les 9

Groep 3, Blok 8, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het oefenen met optellen tot en met 10. Maak een kring. Geef 1 leerling een bal en laat deze leerling een som tot en met 10 noemen terwijl hij de bal naar een klasgenoot gooit. Deze leerling noemt het antwoord en een nieuwe som, daarna gooit hij de bal naar een andere klasgenoot.

Hoe los je de som 3 + 7 handig op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je kunt optellen tot en met 20 je kunt berekenen hoeveel knikkers er in totaal zijn.

Instructie

Leg uit dat je een plussom met tientallen handiger kunt uitrekenen als je eerst de som zonder tiental uitrekent. 10 meer bij de som betekent ook 10 meer bij het antwoord. Gebruik de som zonder tiental als hulpsom. Wanneer je MAB-materiaal gebruikt komt er bij de som met tiental een staafje bij.
screenshots definitief groep 3 blok 9
Oefen met het uitrekenen van plussommen tot en met 20 via versimpeling. Leg uit dat je deze sommen ook met behulp van het rekenrek kunt oplossen. Op iedere rij zitten 10 kralen. Maak de de hulpsom op de bovenste rij en schuif daarna op de onderste rij 10 kralen naar links. Oefen vervolgens verder met het oplossen van plussommen tot en met 20 via versimpeling. Laat leerlingen eventueel het rekenrek of MAB-materiaal gebruiken.

Hoe los je de som 3 + 13 op met behulp van het rekenrek?
Bedenk een situatie waarbij het handig is om op te tellen tot en met 20 via versimpeling.

Leg vervolgens uit dat als de hulpsom bij de verliefde harten hoort en de uitkomst dus 10 is, de uitkomst op de som met het tiental 20 is.
screenshots
Oefen verder met het oplossen van de plussommen tot 20. Vul aan tot er 2 volle verpakkingen zijn. Verwijs naar de verliefde harten in de som.

Welke verliefde harten herken je in de som met de ijsblokjes?
Als 18 + 2 = 20, hoeveel is dan 28 + 2 samen?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de som tot 20 handig uitrekenen. Vraag ze de stappen die ze zetten te verwoorden.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je bij het uitrekenen van plussommen tot en met 20 het rekenrek kunt gebruiken. Laat zien hoe je de som 13 + 5 op het rekenrek uitrekent. Schuif de 10 bovenste kralen naar links. Vervolgens schuif je 3 kralen van de onderste rij naar links. Daarna tel en schuif je daar nog 5 kralen bij.
screenshots
Leg vervolgens uit dat je een plussom tot 20 oplost door aan te vullen tot 20. Het is handig om de verliefde harten te kennen, zodat je het tiental kunt aanvullen tot 20. Herhaal de verliefde harten en oefen met het aanvullen tot 20 door de fiches te slepen. Tel het aantal rode fiches en los de som op. Oefen verder met de plussommen tot 20. Gebruik de fiches in het raster.

Hoeveel groene fiches komen in het raster bij de som 16 + 4 = 20?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te laten uitleggen hoe ze de som uitrekenen met het rekenrek en uit het hoofd. Vervolgens zoek je de uitgang van het doolhof. De sommen hebben als uitkomst 20.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!