Groep 3, Blok 8, Week 2, Les 6

Groep 3, Blok 8, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te bepalen welke plussom en minsom bij de afbeelding passen.

Leg uit hoe je de sommen 7 - 6 en 6 + 1 in de afbeelding van de stippen ziet.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door optellen weet hoeveel glazen er in totaal zijn. Door aftrekken weet je hoeveel glazen er al leeg zijn.

Instructie

methodLesson=52797
Leg uit dat er bij optellen iets bijkomt. Er komen 2 bollen ijs bij. Bij aftrekken gaat er iets weg. Er zijn 2 ijsklonten gesmolten.

Bedenk een situatie waarbij je doet aftrekken.
Bedenk een situatie waarbij je zowel optellen als aftrekken gebruikt.

screenshots
Leg uit dat er bij optellen iets bijkomt. Als je een som hebt met + 1 tel je 1 tel verder. Leg uit dat een dubbelsom een som is waarbij je 2 dezelfde getallen bij elkaar optelt. Je verplaatst de kralen van het rekenrek naar de linkerkant. Oefen met het oplossen van de plussommen. Sleep de voorwerpen naar de juiste sommen.

Leg uit hoe je de plussommen oplost.
Hoe los je handig de som 2 + 8 op?

Herhaal vervolgens de verliefde harten. Leg uit dat de verliefde harten samen altijd 10 vormen, zoals 5 + 5 = 10. Vervolgens oefenen de leerlingen samen door de draaischijf te draaien en te bepalen welke plussom erbij hoort om samen 10 te vormen.
screenshots
Leg uit dat er bij aftrekken iets weggaat en hoe je minsommen tot en met 10 oplost met het rekenrek of met MAB-materiaal. Leg uit dat het handig is als je kunt aftrekken met steeds 1 meer of 1 minder. Als het eerste getal 1 meer is in de tweede som, is de uitkomst ook 1 meer in de tweede som. Als het tweede getal 1 meer is in de tweede som, is de uitkomst 1 minder in de tweede som. Oefen met het oplossen van minsommen.

Hoe weet je welk getal en welk teken er bij de pijlen naast de som hoort?
Wat gebeurt er met de uitkomst als het eerste getal van de som 2 getallen groter wordt?

Oefen verder met de minsommen door de ijsbollen op de juiste plek te slepen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze minsommen met 1 meer of minder handig uitrekenen door ze te vragen hoe ze de sommen uit zouden rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat er bij optellen iets bijkomt. Je schuift de kralen van de 2 groepjes naar de linkerkant op het rekenrek. Bij aftrekken gaat er iets weg. Je schuift het totaal naar links en vervolgens hetgeen dat eraf gaat terug naar rechts. Herhaal dat als het eerste getal 1 meer is in de tweede som, de uitkomst ook 1 meer is. Als het tweede getal 1 meer is in de tweede som, is de uitkomst 1 minder. Oefen met het oplossen van plus- en minsommen.

Leg uit hoe je de sommen 3 - 1, 4 - 1 en 5 - 1 handig uitrekent.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen naar het verschil tussen optellen en aftrekken en hoe ze de plus- en minsom uitrekenen. Laat de leerlingen de stappen die ze zetten verwoorden. Vervolgens laat je de leerlingen een som met 1 minder en een som met 1 meer bedenken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!