Groep 3, Blok 8, Week 1, Les 4

Groep 3, Blok 8, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door getalkaarten tot en met 100 uit te delen. De leerlingen moeten in de goede volgorde van klein naar groot gaan staan.

Wat is meer: 38 of 41?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het kennen van buurtienvouden handig is bij het plaatsen van getallen op de getallenlijn. Als je getallen op de getallenlijn kunt plaatsen weet je waar de getallen horen.

Instructie

screenshots
Leg uit dat de getallenlijn gaat van 0 tot en met 100. De dikke verticale strepen verwijzen naar de tienvouden. De kleine verticale strepen verwijzen naar losse getallen. Deze getallen hangen tussen 2 dikke strepen in, dus tussen 2 tienvouden in. Leg vervolgens uit dat je soms ook een deel van de getallenlijn ziet, dus niet het geheel. Het is dan belangrijk dat je kijkt naar het startgetal en het eindgetal. Oefen vervolgens met het bepalen van de getallen op de getallenlijn.

Met welk getal begint de getallenlijn en met welk getal eindigt de getallenlijn?
Tussen welke tienvouden ligt het blauwe getal?

screenshots
Leg uit dat de tienvouden onder de dikke verticale strepen staan. Tel en benoem de tienvouden. Als je een ander getal dan een tienvoud op de getallenlijn plaatst, ligt dit getal tussen 2 tienvouden in. Dit zijn de buurtienvouden. Een getal boven de 10 heeft 2 buurtienvouden, 1 ervoor en 1 erna. Je plaatst eerst het getal op de getallenlijn. Vervolgens kijk je welk tienvoud ervoor en welk tienvoud erna staat. Leg uit dat het buurtienvoud ervoor hetzelfde is als het tiental van het getal. Om het buurtienvoud erna te bepalen tel je door tot het volgende tienvoud. Geef een voorbeeld bij het getal 55. 55 bestaat uit 50 en 5. Het buurtienvoud ervoor is 50. Als je doortelt tot het volgende tienvoud kom je erachter dat 60 het buurtienvoud erna is. Oefen vervolgens verder met het bepalen van de buurtienvouden.

Hoe bepaal je de buurtienvouden van 38?
Welke getallen hebben maar 1 buurtienvoud?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de buurtienvouden bepalen door te vragen wat er mis is gegaan bij het bepalen van de buurtienvouden van 24. Laat de leerlingen de fout herstellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

screenshots
Leg uit dat de getallen 0 tot en met 100 op de getallenlijn staan. Ieder streepje staat voor 1 getal. De dikke strepen staan voor de tienvouden. Oefen met het plaatsen van getallen op de getallenlijn. Sleep de getallen naar de juiste plaats.

Hoe bepaal je de plek op de getallenlijn van 56?

Leg vervolgens uit welke tienvouden er zijn en dat tienvouden getallen zijn die op een 0 eindigen. Oefen met het bepalen van de buurtienvouden van getallen. Sleep de getallen in het juiste blauwe vak.

Benoem alle getallen met als buurtienvouden 30 en 40.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze de stappen te laten verwoorden die ze zetten om de getallen 33 en 76 op de getallenlijn te plaatsen. Laat de leerlingen vervolgens de touwtjes van de ballonnen vastmaken aan de getallenlijn. Sleep de ballonnen op de juiste plek.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!