Groep 3, Blok 7, Week 3, Les 13

Groep 3, Blok 7, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de verschillende figuren te laten tekenen. Noem de naam op de voorkant van het kaartje. Controleer de tekeningen van de leerlingen door op de draaiknop te klikken.

Welke overeenkomsten zie je tussen een vierkant en een ruit?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je het midden van het figuur kunt bepalen, dat je dan kunt zien of de beide helften van het figuur hetzelfde zijn. Zo weet je of een figuur gespiegeld is.

Instructie

methodLesson=52739
Leg uit dat lijnsymmetrie betekent dat er een lijn in het midden van een figuur gezet wordt, en dat de figuur aan beide kanten van die lijn hetzelfde is. Je kunt het controleren door een spiegel precies op het midden te plaatsen. Als het figuur dan hetzelfde blijft, is er sprake van lijnspiegeling. Verwijs naar de blauwe lijnen in de figuren aan de linkerkant. Sleep de helften van de pijl en de ster aan elkaar vast om te laten zien dat ze samen dezelfde figuren als aan de linkerkant vormen.

Wijs het midden van de tafel aan. Hoe zou de lijn lopen om de lijnsymmetrie van de tafel te bepalen? Teken de lijn met je vinger op de tafel.
Zijn alle figuren lijnsymmetrisch? Waarom niet?

Leg uit dat het handig is als je kunt herkennen welke figuren hetzelfde zijn als je het spiegelt. Je weet dan of beide helften gelijk zijn. Oefen met het bepalen van de andere helft van de vlinder.
methodLesson=52739
Teken een lijn in het midden van de figuren en bepaal of de figuren lijnsymmetrisch zijn. Laat eventueel de leerlingen de figuren tekenen en met behulp van een spiegel bepalen of de figuren lijnsymmetrisch zijn.

Waarom is het groene figuur niet lijnsymmetrisch?
Wat moet je toevoegen aan het blauwe figuur zodat het wel lijnsymmetrisch wordt?

Vervolgens oefen je verder met het herkennen van lijnsymmetrie in figuren. Gebruik eventueel een spiegel om de lijnsymmetrie te bepalen. Laat ook zien hoe je lijnsymmetrie met meerdere figuren kunt herkennen. Plaats een spiegel op de stippellijn en bepaal welke volgorde van figuren erbij past.
Controleer of de leerlingen begrijpen wat lijnsymmetrie is. Laat de leerlingen met behulp van de afbeelding uitleggen wat ze hebben geleerd over lijnsymmetrie en hoe ze weten of een figuur lijnsymmetrisch is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Leg uit dat het handig is als je kunt herkennen welke figuren hetzelfde zijn als je het spiegelt in het midden. Je trekt een lijn in door het midden, zoals de stippellijnen in de figuren. De ene kant van de stippellijn is precies hetzelfde als de andere kant van de stippellijn. Als je een spiegel precies op het midden houdt, ziet de afbeelding er hetzelfde uit. Een figuur heeft dan lijnsymmetrie. Laat de leerlingen de halve figuren natekenen en een spiegel plaatsen op de stippellijn. Vraag de leerlingen wat ze zien. Sleep de helften aan elkaar om te laten zien dat het figuur hetzelfde wordt als dat je in de spiegel kunt zien.
Oefen verder met het herkennen van lijnsymmetrie. Klik op de afbeelding om te controleren.

Welke stappen zet je om te bepalen of het figuur lijnsymmetrisch is?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door het herkennen van de lijnsymmetrie in de figuren te oefenen. De leerlingen strekken zich uit als het figuur lijnsymmetrisch is. Ze gaan op hun hurken zitten als het niet lijnsymmetrisch is. Klik op de afbeeldingen om het te controleren. Maak vervolgens tweetallen. Laat beide leerlingen 2 figuren tekenen. Daarna geven ze het blad aan hun klasgenoot. De klasgenoot controleert of de figuren lijnsymmetrisch zijn met behulp van een spiegeltje.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!