Groep 3, Blok 7, Week 1, Les 3

Groep 3, Blok 7, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door heen- en terug te tellen tot en met 100. Klik op de blauwe knop en bepaal vanaf welk getal er geteld wordt.

Wat zijn de buurgetallen van 55?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je zonder alle kralen te tellen, weet welk getal bij het vraagteken hoort.

Instructie

methodLesson=52721
Leg uit dat er 2 soorten kralenkettingen zijn. Bij de eerste kralenketting zijn de kralen verdeeld in groepjes van 5. Er zitten in totaal 30 kralen aan deze kralenketting. Bij de tweede kralenketting zijn de kralen verdeeld in groepjes van 10. Er zitten in totaal 100 kralen aan deze kralenketting.

Hoe tel je de kralen aan de eerste kralenketting handig op?
Hoeveel kralen zitten er aan de helft van de onderste kralenketting?

methodLesson=52721
Leg uit hoe je een getal op de kralenketting met 5-structuur herkent. Je telt eerst in sprongen van 5: 5 - 10 - 15 - 20 - 25. Vervolgens tel je de 3 witte kralen erbij op. Het zijn 28 kralen.
Oefen vervolgens samen met het herkennen en bepalen van getallen op de kralenketting.
Leg vervolgens uit hoe je getallen op een kralenketting met 10-structuur herkent. Je telt eerst in sprongen van 10 (10 - 20 - 30 - 40) en vervolgens tel je er nog 7 kralen bij op. Het zijn 47 kralen. Oefen daarna samen met het herkennen van de getallen.

Hoe groot zijn de sprongen die je maakt?
Hoeveel kralen zitten er op 1 rij, met één groep rode en één groep witte kralen?

Oefen verder met het herkennen van getallen op de kralenketting.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een getal handig op een kralenketting herkennen door te vragen met hoe groot de sprongen zijn op de kralenketting tellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat er 2 soorten kralenkettingen zijn. Op de eerste kralenketting zijn de kralen in groepjes van 5 verdeeld. Er zijn 5 rode kralen, dan 5 witte kralen en vervolgens weer 5 rode kralen. Het is handig om dat te weten, omdat je dan in sprongen van 5 kunt tellen. Op de tweede kralenketting zijn de kralen verdeeld in groepjes van 10. Er zijn 10 rode kralen, vervolgens 10 witte kralen en dan weer 10 rode kralen. Je telt de kralen handig op in sprongen van 10. Pak een echte kralenketting en tel het aantal kralen in sprongen van 5 of 10.
screenshots blok 7
Oefen vervolgens met het herkennen van getallen op de kralenketting. Bepaal welk getal er bij de gekleurde strepen hoort. Gebruik de echte kralenketting om te tellen. Laat leerlingen op de kraal klikken om het te controleren. Begin bij de roze streep en tel verder.

Welke kleur is het grootste getal? Hoe weet je dat?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te laten bepalen of de stelling waar is of niet waar is. Bepaal vervolgens waar het getal op de kralenketting staat. Klik op de blauwe knop om een getal te bepalen. Vervolgens klik je op de juiste kraal om het antwoord te controleren.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!