Groep 3, Blok 5, Week 2, Les 6

Groep 3, Blok 5, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het oplossen van splitsingen van getallen tot en met 5.

Hoe los je een splitsing zonder kleurverschillen op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door het splitsen van 10 weet hoe de tulpen in de vaas zijn verdeeld.

Instructie

screenshots blok 5
Leg uit dat splitsen het verdelen van een getal over 2 groepjes is. Er gaat niks weg en er komt niks bij. De 2 groepjes samen zijn altijd het getal dat gesplitst is. 10 bloemen kunnen bijvoorbeeld gesplitst worden in 4 en 6 bloemen. Leg uit dat je splitsingen kunt weergeven in een splitsschema.

Waar vind je splitsen het meest op lijken? Op optellen of aftrekken? Waarom?
Waarom kun je een splitsing ook omdraaien, zoals bij 4 en 6?

methodLesson=52653
Leg vervolgens uit dat je een splitsing van 10 op het rekenrek kunt maken. Een rij op het rekenrek heeft 10 kralen. Als alle kralen naar rechts staan, heb je de splitsing: 0 en 10. Links staan namelijk 0 kralen. Als je 1 kraal naar links verplaatst, krijg je de splitsing 1 en 9. Links staat 1 kraal, rechts staan 9 kralen, in totaal zijn er altijd nog 10 kralen in de rij. Schrijf de splitsing op in het schema. Maak op dezelfde wijze de andere splitsingen van 10. Laat de leerlingen meedoen op een rekenrek.

Bij welke splitsing van 10 is er eerlijk verdeeld? Hoe zie je dat?
Waarom is het altijd een splitsing van 10 op het rekenrek?

methodLesson=52653
Leg vervolgens uit dat de splitsingen van 10 de ‘verliefde harten’ genoemd worden. Samen vormen de getallen altijd 10. Sleep de halve harten die samen 10 vormen aan elkaar, zodat er een heel hart ontstaat. Oefen daarna verder met het splitsen van het getal 10.
Controleer of de leerlingen begrijpen op welke manieren het getal 10 gesplitst kan worden door ze te vragen waar ze nog meer de splitsing van 10 mee kunnen oefenen. Denk hierbij aan 10 vingers, eierdozen, etc.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de verliefde harten. Benoem dat de 2 getallen op de harten samen altijd 10 vormen. Leg daarna uit dat splitsingen van het getal 10 op het rekenrek gemaakt kunnen worden. Een rij op het rekenrek heeft 10 kralen. De splitsing wordt gemaakt door de kralen te verdelen over de linker- en de rechterkant van het rekenrek. Maak de verschillende splitsingen zien en schrijf ze op onder het hart met het getal 10. Verwijs daarbij naar de term ‘verliefde harten’. Oefen vervolgens verder het het splitsen van het getal 10.

Hoe kan het rekenrek je helpen bij de splitsing van 10 met een groepje van 2?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te laten uitleggen wat splitsen is. Vraag vervolgens welke splitsingen van 10 ze kennen. Daarna speel je de ‘verliefde harten-bingo’. Laat de leerlingen 6 hokjes maken met daarin een getal van 0 tot en met 10. Er mogen geen dubbele getallen in staan. Draai de draaischijf. De leerlingen mogen een getal aankruisen als het getal samen met het getal op de draaischijf 10 vormt. Als je 2 draait op de draaischijf, wordt het getal 8 aangekruist.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!