Groep 3, Blok 5, Week 1, Les 2

Groep 3, Blok 5, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het herkennen van getallen tot en met 10 op het rekenrek. Zet verschillende getallen op het rekenrek op het digibord en laat de leerlingen het getal opschrijven.

Hoe weet je handig hoeveel kralen er links staan? (5-structuur)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je getallen op het rekenrek kunt zetten, je handig hoeveelheden kunt optellen, zoals potloden.

Instructie

screenshots blok 5
Leg uit dat een rekenrek met 2 rijen in totaal 20 kralen heeft. Verwijs naar het roze vak. Iedere rij heeft 10 kralen, zoals in het oranje aangegeven. Iedere rij bestaat uit 5 rode en 5 witte kralen. Tel de kralen samen met de leerlingen. Leg vervolgens uit dat als je een getal van het rekenrek moet aflezen, je de kralen aan de linkerkant telt. Je start met het tellen van het aantal kralen op de bovenste rij. Als de hele bovenste rij aan de linkerkant staat, weet je dat dit 10 kralen zijn. Vervolgens tel je de onderste rij daarbij op. Alle rode kralen uit het voorbeeld staan naar links, dat zijn 5 kralen. Tel daar vervolgens nog de witte kralen bij op.
Oefen met het herkennen van getallen op het rekenrek. Klik op het juiste getal om het antwoord te controleren.

Wat is de eerste stap voor het bepalen van het getal op het rekenrek?
Zet 18 op een andere manier op het rekenrek.

screenshots blok 5
Oefen verder met het bepalen van het getal op het rekenrek. Gebruik eventueel echte rekenrekjes.
Controleer of de leerlingen begrijpen welk getal er op het rekenrek staat door ze te vragen welke stappen ze zetten om dit handig te bepalen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

methodLesson=52645
Leg uit dat er 20 kralen op het rekenrek zitten. Je kunt de getallen 1 tot en met 20 op het rekenrek zetten. Als je een getal op het rekenrek zet, staan de kralen aan de linkerkant van het rek. Zet een aantal getallen op het rekenrek. Leg uit dat als het getal meer dan 10 is, je de eerste rij van het rekenrek helemaal naar links kan schuiven. Je telt vervolgens verder op de onderste rij.
Oefen verder met het herkennen van getallen op het rekenrek.

Hoe kan je 12 nog meer op het rekenrek zetten?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze bepalen welk getal er op het rekenrek staat. Vervolgens laat je de leerlingen getallen op het rekenrek zetten. Klik op de blauwe knop om te bepalen welk getal de leerlingen op het rekenrek mogen zetten. Laat de leerlingen elkaars rekenrek controleren. Oefen met meerdere getallen. Oefen ook met meerdere varianten zoals 8 kralen waarbij beide rijen worden gebruikt.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!